Priemyslovku navštívil KAROL FARKAŠOVSKÝ

Karol Farkašovský, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda výboru NR SR pre kultúru a médiá, člen výboru NR SR pre európske záležitosti, sa na svojej ceste po Slovensku 27. februára 2017 zastavil aj na SPŠ v Bardejove, kde pred pedagógmi a študentmi prezentoval svoj zámer včleniť  do výchovno-vzdelávacieho procesu aj problematiku týkajúcu sa komunikácie ako takej, verbálnej i neverbálnej, a tak, podľa neho, lepšie pripraviť žiakov na prax a najmä na život. Dôraz kládol na nutnosť komunikácie v rôznych životných a pracovných situáciách a na potrebu vedieť správne, slušne a vhodne komunikovať. Ako človek, ktorý sa celý život živí slovom a vidí nedostatky v komunikácii medzi ľuďmi, chce tieto nedostatky eliminovať začlenením tejto problematiky do školských osnov. S nadhľadom a humorom prerozprával niektoré príbehy a postrehy, zažité v rôznych situáciách, v rôznych krajinách a pri rôznych príležitostiach. Čitať ďalej

Okresné kolo vo florbale pre stredné školy

Na SPŠ sa 21. a 22. februára stretli 4-členné družstvá stredných škôl okresu, aby si zmerali sily vo florbale. Organizátorom bola Slovenská asociácia športu na školách a SPŠ v Bardejove. Turnaja chlapcov sa zúčastnilo 7 a turnaja dievčat 5 družstiev, celkovo sa súťaže zúčastnilo 140 športovcov, čo je veľmi pozitívne pri súčasnom nezáujme mládeže o podobné aktivity a sedavom spôsobe života. Najviac prekvapili dievčatá priemyslovky, pretože aj keď je ich na škole málo, sú šikovné, v zložení Viktória Čontová (3.D), Martina Cingeľová (4.A), Natália Drotárová, Patrícia Pavelčáková (2.A), Adela Kunstová (4.B), Patrícia Hudačková (2.C) a Sabína Konkoľová (1.A) sa umiestnili na peknom 3. mieste.  Čitať ďalej

Bedmintonový turnaj žiakov SPŠ

Učitelia z kabinetu telesnej výchovy sa rozhodli, že si naši žiaci zahrajú bedminton. 16. februára sa konal bedmintonový turnaj žiakov SPŠ, kedy si jeden z najstarších športov mohli zahrať dvaja žiaci z každej triedy. Všetko prebiehalo v našej telocvični už od rána. Pod palcom to mali Mgr. Stach a Mgr. Falat.  Bolo to super podujatie. Prvé priečky obsadili Vaňo s Harčarikom zo 4.B, druhé miesto obsadili Víra a Furmanek, stavbári z 3.B a tretie miesto patrilo Brehuvovi a Šoltýsovi zo 4.C. Blahoželáme a ďakujeme za príjemné podujatie. Čitať ďalej

DEŇ ZAMILOVANÝCH SME OSLÁVILI SLADKO

14. februára vo vestibule školy vítali žiakov, učiteľov a ostatných
zamestnancov naše žiačky, aby ich obdarovali sladkým bonbónom. Týmto cukríkom a prianím krásneho dňa sa začal valentínsky deň. Všetci sme si Deň zaľúbených užili a okolo nás bolo veľa lásky. Pripomenuli sme si, že sa máme mať radi, rešpektovať sa a nezabúdať, že láska nie je len o čokoládach a kvetoch, ale hlavne o objatiach.
Čitať ďalej

Priemyslováci opäť zapojení do projektu

Stredoškolská študentská únia Slovenska už tradične pozýva našich žiakov na svoje projekty. Nebolo tomu inak ani začiatkom februára, keď sa naše tretiačky Martina Pavelová a Klaudia Vantová, zúčastnili akcie Fiktívna krajina 2017. S kamarátmi z iných slovenských stredných škôl si vyskúšali, aké je to byť političkami, vytvárali politické strany a vzdelávali sa v ekonomike. Víkendové podujatie bolo obohacujúce aj v oblasti nových kontaktov a naše študentky môžu konštatovať, že majú kamarátov aj zo západného Slovenska. Čitať ďalej

Workshop JAVA/Python

Priemyslováci z technického lýcea blok informatika sa v piatok 10.2. zúčastnili na celodennom JAVA/Python workshope organizovanou firmou Real Fantasy s.r.o.
Workshop bol zameraný na oboznámenie sa s používanými programovacími jazykmi JAVA a PYTHON. Kurz bol vhodný pre záujemcov o programovanie.
Obsahom workshopu bolo predstavenie IDE NetBeans, základy objektového programovania, vytvorenie programu s vlastným GUI, skriptovanie v jazyku Python.
Študenti mohli spoznať nové praktické možnosti využitia programovania. Na škole sa venujú programovaniu v jazyku C, Lazaruse aj v Pythone. Pri dynamických weboch využívajú programovací jazyk PHP a SQL.
Veríme, že svoje bohaté vedomosti po ukončení štúdia, budú z nich úspešní programátori a určite sa uplatnia aj v rôznych oblastiach informatiky.

RNDr. Oľga Poliaková Čitať ďalej

Deň pre bezpečnejší internet

  1. februára bol u nás, na Strednej priemyselnej škole v Bardejove.

Čo sa dialo? Cieľom aktivít, ktoré počas dňa prebiehali, bolo upozorniť na riziká, ktoré môžu deťom a mladým ľuďom  v online svete hroziť, ochrana osobných údajov, ako, kde a s kým riešiť problémy vzniknuté pri pohybe vo virtuálnom svete, zdôrazniť potrebu digitálnej zdvorilosti na internete.

Vo vestibule školy  formou prezentácie boli spracované základné informácie k tejto problematike, v školskom rozhlase odzneli informácie, ako daný deň vznikol a prečo, ako aj odporúčania pre všetkých, aké zásady bezpečného internetu dodržiavať. V triedach prebiehali diskusie a žiaci sa oboznámili s „radami“ ako bezpečne používať internet.

Kto svojou radou aj prispel, zapojil sa do súťaže o vecné ceny. Víťazmi  sa stali žiaci: Peter Kaliňák z 1.A triedy, Radoslav Voľanský z 1.A triedy a Branislav Čunta z 2.C treidy. Víťazom gratulujeme a do „bezpečného internetovania“! Čitať ďalej