Svetový deň vody 2012

Pri príležitosti svetového dňa vody sa v pondelok, 26. marca 2012, na našej škole uskutočnila beseda na témy ,,Voda a zdravie“ a ,,Svetový deň vody“. Besedu viedla

Ing. Helena Hrozeková, pracovníčka Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove. Besedy sa zúčastnili študenti 1.D a 3.A triedy.

Čitať ďalej

AKO ČELIŤ ŠIKANOVANIU NA ŠKOLE

V rámci preventívneho programu zameraného proti šikanovaniu na našej škole, bolo počas mesiacov február a marec zrealizované stretnutie študentov prvého ročníka s pracovníkom CPPPaP v Bardejove, psychológom Mgr. Tomášom Trembáčom .

Cieľom týchto skupinových stretnutí so žiakmi bolo, aby pochopili, že nie je správne:

• nečinne sa prizerať šikanovaniu,

• schvaľovať agresívne správanie svojich spolužiakov,

• odsudzovať niekoho, kto je iný, slabší, má nejaký fyzický hendikep,

• mlčať, keď vidia nečestnosť, ponižovanie druhých,

• byť ľahostajní, keď sa stanú svedkom šikanovania.

Pomocou rôznych socio-psychologických hier Mgr. Trembáč viedol študentov k tomu, aby pochopili, že medzi ľuďmi sú rozdiely (rozdielné názory majú aj ich kamárati ) a každý jedinec má právo na iný názor, ale majú sa naučiť ich tolerovať.

Žiakom zdôraznil, že problém „šikany“ rieši celá trieda, celý kolektív triedy je zodpovedný za tento problém . Aby sa problém mohol začať riešiť, je potrebné šikanovanie ohlásiť a vyhľadať pomoc.

 

Ing. Skoncová