Svetový deň vody 2012

Pri príležitosti svetového dňa vody sa v pondelok, 26. marca 2012, na našej škole uskutočnila beseda na témy ,,Voda a zdravie“ a ,,Svetový deň vody“. Besedu viedla Ing. Helena Hrozeková, pracovníčka Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove. Besedy sa zúčastnili študenti 1.D a 3.A triedy.

Čitať ďalej

AKO ČELIŤ ŠIKANOVANIU NA ŠKOLE

V rámci preventívneho programu zameraného proti šikanovaniu na našej škole, bolo počas mesiacov február a marec zrealizované stretnutie študentov prvého ročníka s pracovníkom CPPPaP v Bardejove, psychológom Mgr. Tomášom Trembáčom . Cieľom týchto skupinových stretnutí so žiakmi bolo, aby pochopili, že nie je správne: • nečinne sa prizerať šikanovaniu, • schvaľovať agresívne správanie svojich spolužiakov, • odsudzovať niekoho, kto je iný, slabší, má nejaký fyzický hendikep, • mlčať, keď vidia nečestnosť, ponižovanie druhých, • byť ľahostajní, keď sa stanú svedkom šikanovania. Pomocou rôznych socio-psychologických hier Mgr. Trembáč viedol študentov k tomu, aby pochopili, že medzi ľuďmi sú rozdiely (rozdielné názory majú aj ich kamárati ) a každý jedinec má právo na iný názor, ale majú sa naučiť ich tolerovať. Žiakom zdôraznil, že problém „šikany“ rieši celá trieda, celý kolektív triedy je zodpovedný za tento problém . Aby sa problém mohol začať riešiť, je potrebné šikanovanie ohlásiť a vyhľadať pomoc.   Ing. Skoncová

Čitať ďalej

Pozvánka: Hviezdy RnB a Hip Hopu

Dňa 17. apríla 2012 o 18:00 v ŠH Mier Bardejov Vystúpia: Rytmus, Tina, Tomi Popovič, Tanečná skupina Vierka Ayisi Organizátor: AGENTÚRA – PRODUKČNÁ 71 v spolupráci s mestom Bardejov a celosvetovou nadáciou UNICEF Ďalšie informácie: http://www.agenturaprodukcna71.bmp.sk/stranka/pripravujeme/hviezdy-rnb-amp-hip-ho

Čitať ďalej