„Modernejšia škola“

V mesiaci máj 2021 MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách známu pod názvom „Modernejšia škola“. Cieľom výzvy bolo predovšetkým vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách.Do výzvy sa zapojilo 1845 škôl z celého Slovenska.Odborná komisia pri posudzovaní a hodnotení jednotlivých žiadostí postupovala podľa vopred zadaných výberových kritérií a ich váhy:• počet žiakov školy,• štruktúra existujúceho a požadovaného vybavenia školy,• regionálne kritériá,• projekt – vypracovanie.Po kontrole žiadostí a posúdení jednotlivých kritérií ministerstvo podporilo 144 žiadateľov v celkovej sume 3 500 000 EUR. Finančné prostriedky  môžu školy použiť na kúpu materiálneho vybavenia škôl ako napríklad: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, edukačné polepy, nábytkové prvky, a iné.Naša škola bola v rámci bardejovských stredných škôl ako jediná úspešná, a tak v rámci projektu vytvoríme oddychové zóny na 2. a 3. nadzemnom podlaží a zrevitalizujeme učebňu č.18 na prízemí.Tak hurá do práce, aby sme čo najskôr boli „Modernejšou školou“ a užívali si oddychové zóny a vynovené priestory.

Fotky tried

Školský rok 2020/2021 nepatril medzi tie najjednoduchšie, avšak jeho koniec sa už nezadržateľne blíži, o čom svedčia aj čoraz teplejšie dni plné slnka.☀️ Všetkým žiakom a učiteľom želáme jeho úspešné zvládnutie a všetci si z tohto náročného obdobia skúsme zapamätať len to, čo nás niekam posunulo a obohatilo.🍀

ISIC preukazy

Predĺženie preukazov:
1. Text SMS je: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez diakritiky)
2. SMS pošli na číslo 8844. Potvrdzujúca SMS je spoplatnená sumou 3 EUR, ostatné SMS sú bezplatné.
3. Priložiť preukaz na terminál v škole (správca siete, dvere č. 5) alebo na verejný terminál a zľava na dopravu bude automaticky predĺžená.

Nové preukazy:
1. Na adrese https://isic.sk/platbaskoly/ vybrať možnosť Na adrese https://isic.sk/platbaskoly/ vybrať možnosť Nový preukaz
2. Vyplniť formulár, uhradiť objednávku cez platobnú bránu
3. Počkať na dodávku nového preukazu
2. Vyplniť formulár, uhradiť objednávku cez platobnú bránu
3. Počkať na dodávku nového preukazu

Známka predlžujúca platnosť preukazu:
1. Na adrese https://isic.sk/platbaskoly/ vybrať možnosť Známka predlžujúca platnosť
2. Vyplniť formulár, uhradiť objednávku cez platobnú bránu
3. Počkať na dodávku novej nálepky

Žiaci v synagóge

Žiaci SPŠT počas hodín dejepisu navštívili Synagógu Chevra Bikur Cholim v Bardejove z roku 1929 na Kláštorskej ulici. Ide o objekt orientovaný do ulice východnou fasádou, ktorej dominantou je dvojica gotických lomených okien a hebrejský názov spolku. Medzi oknami v modlitebnej sále je umiestnená schránka s Tórou, ktorú mohli žiaci taktiež uvidieť. Synagóga ďalej pozostáva zo študovne a ženskej galérie na poschodí. Celý interiér je zdobený krásnymi dekoratívnymi ornamentálnymi maľbami. Synagóga patrí medzi národné kultúrne pamiatky a za výborný výklad ďakujeme p. Cyrilovi Bogoľovi.

Lúčime sa so IV.A

prajeme veľa šťastia a úspechov v osobnom, študentskom a pracovnom živote🍀 Ďakujeme triednej učiteľke Ing.Alžbete Hovancovej za ich sprevádzanie počas celých štyroch rokov.

2.kolo prijímacieho konania

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove na základe výsledkov prijímacieho konania a po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol, že na škole sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v študijných odboroch:

3765 M technika a prevádzka dopravy

3650 M staviteľstvo

Termín podania prihlášky je do 18.6.2020 na adresu školy Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov alebo e-mailovú adresu skola@spsbj.sk.

2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 22. júna 2021. Kritéria platia pre celé prijímacie konanie na rok 2021/2022.

Súťaž – Rusko mojimi farbami

Naša škola sa zapojila do tematickej umeleckej súťaže Rusko mojimi farbami #Поехали venovanej 60. výročiu prvého letu človeka do vesmíru.Na organizácii projektu sa podieľalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, Ruský dom v Bratislave a Múzeum dopravy v Bratislave.Súťaže sa zúčastnili slovenskí žiaci základných a stredných škôl. Celkovo bolo predstavených 353 prác zo 44 slovenských miest a dedín.V súťažných prácach sa mala odraziť niektorá z týchto tém: Konstantin Ciolkovskij; prví vesmírni bádatelia: Belka a Strelka; Jurij Gagarin; Alexej Leonov; Valentína Tereškovová; prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella; človek skúma vesmír.
Jednou z víťaziek sa stala žiačka I.A triedy Klaudia Sabolová so svojím výkresom na tému Gagarin – prvý kozmonaut vo vesmíre. Srdečne blahoželáme a ďakujeme aj Viktórii Drechslerovej z I.A triedy a Jánovi Svítekovi z I.B triedy za účasť, za ich postoj k téme a snahu. 

Čitať ďalej