SPŠT Bardejov

Ing. Peter Simko a úspešná absolventka Erika Dubňanská prevzali ocenenia

Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať V duchu týchto slov Jána Amosa Komenského po celé stáročia sa nesie mimoriadne záslužná a dôležitá práca jedného z najušľachtilejších povolaní, povolania učiteľa. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove sa už po desiaty raz stalo miestom symbolického poďakovania a ocenenia výnimočnej práce učiteľov a žiakov stredných

Čitať ďalej

Územná súťaž Družstiev prvej pomoci

V júni sa obci Šiba, okres Bardejove na ihrisku konala Územná súťaž SČK – DPP pre žiakov stredných škôl bardejovského a staroľubovnianskeho okresu. Organizátorom súťaže bol Slovenský Červený kríž, ÚzS Bardejov. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Natália Olenčinová aTamara Hrivniaková z 1. A triedy, Martin Kaščák, Jozef Mackanič a Jakub Zlacký z 2.A triedy. Súťažilo sa v dvoch

Čitať ďalej

Finančná gramotnosť 1. ročníkov

V dňoch  5.-7.6.2018 sa žiaci 1. ročníkov zúčastnili workshopu Finančná gramotnosť,  modul  hodnoty a hospodárstvo, ktorý realizovala OTP READY Nadácia  Bratislava. Modul je  zameraný na uvedomovanie si relativity hodnôt rôznych statkov či už v živote, alebo v samotnom hospodárstve, rozšíruje  povedomie žiakov  o 3 hlavných ekonomických subjektoch( domácnosti, firmy, štát)  a ich

Čitať ďalej

Exkurzia Steel Park Košice a Tehelňa Petrovany

V pondelok 4.6.2018 žiaci 1.A a 1.C triedy spolu s Mgr. Jajkovou a Ing. Hovancovou navštívili Steel Park Košice a Tehelňu Petrovany. Exkurziu sme začali v Steel parku, kde sa žiaci rozdelili do troch skupín. Prvá skupina v laboratóriu spoznávala elektronickú stavebnicu ARDUINO, ktorej základom je mikroprocesorová doska s 8 bitovým procesorom Atmel (HW) a vývojovým prostredím

Čitať ďalej