Internet vecí alebo IoT

Internet vecí alebo anglicky Internet of Things (IoT) je koncept siete s pospájanými objektmi najrôznejších druhov, napr. chladnička, teplomer, najrôznejšie snímače. To znamená, že internet vecí je súčasťou života každého z nás.  Žiaci druhého ročníka študijných odborov elektrotechnika a technika a prevádzky dopravy vytvárajú jednoduché prototypy na riešenie úloh konceptu internetu vecí. Na vyučovacích hodinách predmetu Internet vecí žiaci najprv pracujú v online webovom editore Tinkercad, aby vyskúšali či ich schéma zapojenia a naprogramovaný kód je funkčný. Toto prostredie sa využívalo aj počas dištančnej výučby, lebo žiaci nemali stále k dispozícii reálne súčiastky.Zaujímavé projekty vytvorili Jozef Biloveský, Samuel Falat, Jakub Zuščin, Ján Svítek z II.B a Kristián Michalek, Šimon Taras z II.D. Na nasledujúcich fotkách môžeme vidieť, aké schémy žiaci vytvorili v editore TinkerCad a taktiež, aké projekty sa im podarilo vytvoriť aj s reálnymi súčiastkami.

Čitať ďalej

Exkurzia odboru Informačné a sieťové technológie SPŠT v Bardejove na TU v Košiciach a DOD na Košickej akadémii softvérového vývoja

Príďte sa pozrieť, ako funguje IT svet A my sme prišli Žiaci druhého a tretieho a ročníka odboru informačné a sieťové technológie na Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove sa zúčastnili DOD na Košickej akadémii softvérového vývoja v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy v Košiciach. Vypočuli si, tak povediac z prvej ruky, prezentácie štyroch renomovaných IT spoločností: • Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia • Fpt Slovakia • GlobalLogic Slovakia • Visma Labs Slovakia Dozvedeli sa priamo od zástupcov jednotlivých IT firiem všetky potrebné informácie o akadémii, o štúdiu jednotlivých predmetov, aj o tom, ako prebieha prax vo firmách a práca na jedinečných projektoch pod vedením skúsených mentorov priamo z praxe.  Jeden taký projekt predstavil študent druhého ročníka, ktorý sa venuje projektu s názvom Inteligentný skleník. 

Čitať ďalej

Zenit v programovaní

Dňa 24.11.2021 sa dištančnou formou konalo krajské kolo v súťaži ZENITv kategórii Grafik. Na krajskom kole nás reprezentoval žiak 4.C triedyz odboru informačné a sieťové technológie Filip Šuľa. V kategóriiGrafik – Grafický dizajnér súťažilo 18 študentov z celého Prešovskéhokraja. V ťažkej konkurencii Filip obsadil 3.miesto. Zadanie pozostávalo z troch praktických úloh: vytvorenia propagačného plagátu, obálky časopisu a navrhnutia vzorových podstránok vnútorných strán športového časopisu„snow-skate-surf“. Filipovi zo srdca blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Čitať ďalej

Súťaž v programovaní LEGO robota

V poradí už 17. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) sa v tomto roku konal do veľkej miery online. Aj naši žiaci sa zúčastnili mnohých zaujímavých podujatí – prednášok, konferencií,  workshopov alebo seminárov podľa individuálnych záujmových preferencií, samozrejme online. Aj keď sme sa nemohli stretnúť naživo, atmosféru podujatia TVT sme umocnili usporiadaním súťaže v predmete programovanie v prvom ročníku, v odbore sieťové a informačné technológie. Cieľom bolo v krátkom vtipnom videu predstaviť príbeh vytvorený v online prostredí na webe: https://makecode.mindstorms.com/. Najlepšie projekty vyhodnotila porota v zložení: RNDr. O. Poliaková,Mgr. N.  Kostová, Mgr. J. Grohoľ a P. Oláh. Porota stanovila takéto poradie: 1. miesto: Šimon Glovňa, 1.C, 2. miesto: Peter Franta, 1.C, 3. miesto:  Matúš Kerek, 1.C. Gratulujeme! Mgr. D. Janečková

Čitať ďalej

ZENIT v programovaní – Grafik školské kolo

Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Zenit v programovaní. Súťažilo sa v kategórii Grafik. Zadania si môžete pozrieť na stránke http://zenit.svsbb.sk/. Vyhodnotenie kategórie Grafik Grafik Trieda Hodnotenie Poradie Jakub Cingeľ II.C 153 1. miesto Filip Šuľa Tomáš Demjanovič II.C 138 2. miesto Samuel Gvušč II.C 137 3. miesto Jakub Kašprík II.C 114 4. miesto   Diplomy víťazom odovzdal  riaditeľ školy Ing. Jaroslav Bujda, predsedníčka hodnotiacej komisie Ing. Mgr. Helena Labancová a organizátorka RNDr. Oľga Poliaková. Víťazom blahoželáme. Prajeme im veľa úspechov v krajskom kole na SPŠ elektrotechnickej Prešove.

Čitať ďalej

Majstri snov

Naša škola sa v školskom roku 2018/2019 zapojila do unikátneho projektu MyMachine, ktorý dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne detské nápady. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl. Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať svoje vzájomne talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V MyMachine sa kladie dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete. MyMachine je medzinárodný program. Vznikol v Belgicku a v súčasnosti sa realizuje v ôsmich krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska, Francúzska, USA a Nórska. Na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia. Aj vďaka tomuto programu upriamujeme pozornosť na potrebu prepájania neformálneho vzdelávania s formálnym vzdelávaním na slovenských školách. Tento rok prešlo do úzkeho výberu 5 projektov od detí zo základných škôl: Levittér, Boxovaci robot, My Dress Machine, Upratovací robot, Dvere do zázračnej krajiny. Naša škola vyrábala sen boxovacieho robota, ktorý si vysnili žiaci Základnej školy Československej armády v Prešove a na koncepte pracovali študenti Strojníckej fakulty TUKE. Požiadavky od detí boli: robot, ktorý opakuje, čo robím, má

Čitať ďalej

„Namakaný deň“ na TUKE – boli sme pri tom

Dňa 9.5. 2016 sa v knižnici Technickej univerzity v Košiciach sa vybraní študenti 2.C a 3. C triedy zúčastnili na dni venovanom programovaniu a robotike s názvom „Namakaný deň“. Študenti z bloku informatika mali možnosť zúčastniť sa na prednáškach a workshop-och venovaných mikrokontrolérom ako je Arduino alebo ESP8266, minipočítaču Raspberry PI, problematike IoT, hardvérovým hračkám a softvérovému vývoju pre embeded zariadenia. Študenti sa zúčastnili aj na tvorivých dielňach si prakticky vyskúšali programovanie s Arduinom, Raspberry PI prípadne inou vývojovou doskou či namakaným softvérom. Pozreli aj do Show Room-u, kde boli pripravené hotové projekty zrealizované s Arduinom a ľudia, ktorí ich vytvorili, sa radi pochválili so svojimi skúsenosťami.

Čitať ďalej

ZENIT v programovaní – WebDeveloper, Grafik školské kolo

Vo štvrtok 19. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Zenit v programovaní. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: WebDeveloper, Grafik. Školské kolo začalo 9:00 a končilo 13:00. Čas na vypracovanie úlohy boli 4 hodiny. Zadania si môžete pozrieť na stránke http://zenit.svsbb.sk/. Vyhodnotenie kategórie Grafik 4.D1342. miesto Grafik Trieda Hodnotenie Poradie Patrik Kunst 4.D 163 1. miesto Dávid Ďurčo 4.D 134 2. miesto Anton Fecko 3.C 118 3. miesto Marek Slota 3.C 101 4. miesto Vyhodnotenie kategórie WebDeveloper WebDeveloper Trieda Hodnotenie Poradie Dávid Kačurik 4.D 224 1. miesto Simon Soroka 3.C 178 2. miesto Peter Pisarčík 4.D 152 3. miesto

Čitať ďalej