KREATÍVNA INFORMATIKA

3. ročník súťaže na SPŠ v Bardejove

VÍŤAZI
1. téma: STOP EXTRÉMIZMU

  1. miesto Anton Fecko C
  2. miesto Matúš Volk 1.C
  3. miesto Peter Paľa 2.C, Aleš Niemašík 1.C

2. téma: NESTRAŤ SA V LABYRINTE DROG

  1. miesto Patrik Kunst 3.D, Simon Soroka C
  2. miesto Norbert Pavlík 2.D
  3. miesto Karim Akbari 3.D

Organizátori: RNDr. Poliaková a Ing. Skoncová. Čitať ďalej

Vyhodnotenie súťaže v zbere bateriek

Do konca mesiaca máj prebiehal zber bateriek na našej škole.
Súťaže sa zúčastnili tieto triedy, ktoré nazbierali nasledovné množstvá bateriek:
1. – 3.C – 50,0 kg
2. – 2.B – 1,32 kg
3. – 4.C – 0,36 kg
4. – 4.B – 0,30 kg
5. – 3.B – 0,22 kg

Učitelia a zamestnanci školy: 3,5 kg

Víťazná trieda 3.C získava deň organizovaného voľna.
Všetkým, ktorí sa snažili, patrí veľká vďaka.

Ing.Hovancová
koordinátor environmentálnej výchovy