KREATÍVNA INFORMATIKA

3. ročník súťaže na SPŠ v Bardejove VÍŤAZI 1. téma: STOP EXTRÉMIZMU miesto Anton Fecko C miesto Matúš Volk 1.C miesto Peter Paľa 2.C, Aleš Niemašík 1.C 2. téma: NESTRAŤ SA V LABYRINTE DROG miesto Patrik Kunst 3.D, Simon Soroka C miesto Norbert Pavlík 2.D miesto Karim Akbari 3.D Organizátori: RNDr. Poliaková a Ing. Skoncová.

Čitať ďalej

Vyhodnotenie súťaže v zbere bateriek

Do konca mesiaca máj prebiehal zber bateriek na našej škole. Súťaže sa zúčastnili tieto triedy, ktoré nazbierali nasledovné množstvá bateriek: 1. – 3.C – 50,0 kg 2. – 2.B – 1,32 kg 3. – 4.C – 0,36 kg 4. – 4.B – 0,30 kg 5. – 3.B – 0,22 kg Učitelia a zamestnanci školy: 3,5 kg Víťazná trieda 3.C získava deň organizovaného voľna. Všetkým, ktorí sa snažili, patrí veľká vďaka. Ing.Hovancová koordinátor environmentálnej výchovy

Čitať ďalej