Priemyslováci triedia odpad

Od septembra sa naša škola zapojila do projektu Eko Alarm. Cieľom projektuje zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných astredných školách. Použité zubné kefky boli premenené na koše na triedený odpad. Všetky koše, ktoré boli poskytnuté škole, sú vyrobené z druhotných surovín a vyrábané na Slovensku. Na Slovensku sa ročne predá viac ako 6 miliónov zubných kefiek. Tie po použití skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame takdruhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov. SPŠT si vytvorila trojzložkový triedený zber. V každej triede nájdete tri nádoby: modrú na papier, žltú na plasty a hnedú na bioodpad alebo zmesový odpad. Každý musí začať sám od seba, a preto veríme, že sa aj naši žiaci naučia správne separovať odpad, ktorý môže byť ďalej recyklovaný, a tým chrániť životné prostredie. Envirokoordinátor

Čitať ďalej