Oznam pre rodičov

Prosíme rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o testy na domáce smotestovanie, aby si ich dňa 17.9.2021 v čase od 7:15 do 17:00 hod vyzdvihli. Výdaj testov je podmienený podpisom zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Výdaj bude prebiehať na vrátnici.

Nezaháľali sme ani cez prázdniny

Komunitnú zodpovednosť berieme naozaj vážne. Aktivity, pri ktorých sa venujeme študentom a učiteľom u nás prebiehajú celoročne. Aj preto sme si počas letných prázdnin dopriali aktívny oddych spolu s pedagógmi z SPŠT v Bardejove.

Keď sa nám pani zástupkyňa Mgr. Dana Janečková ohlásila, že ich škola má záujem s nami nadviazať spoluprácu, netušili sme, ako rýchlo sa to rozvinie. A naozaj, odtiaľ to bol už len krôčik od zostavenia oblastí potrebných pre náš projekt – implementáciu softvérového produktu pre ich štvrtákov študijného odboru Informačné a sieťové technológie, realizovaného projektovým riadením, vrátane agilných techník.

Pedagógovia na tejto škole majú výborné technologické znalosti, preto sme semináre zacielili na manažment produktu, špecifikáciu a sledovanie zmien, ako aj nástroje, ktoré toto všetko umožňujú. Ako prvú vec sme dohodli produkt. Prioritou bolo vymyslieť tému pútavú pre študentov. Voľba padla na zbieranie informácií o kvalite ovzdušia v triedach a ich zobrazovaní pri vstupe do školskej budovy. Vo vstupnej hale školy sa nachádza televízor, ktorý je využívaný ako monitor. K nemu je pripojený raspberry pi počítač. Práve ten bude slúžiť ako server pre celé riešenie.
Údaje budú zobrazované na web stránke práve na tomto spomínanom výstupnom zariadení. Takto poskytneme aktuálne informácie komukoľvek, kto bude vchádzať do budovy, či len prechádzať okolo.

Návrh web stránky, teda jej obsah a jeho rozloženie na obrazovke sme spoločne navrhli a implementovali počas prvých seminárov. Už počas prvých rozhovorov sa ukázala dôležitosť UX/UI na začiatku celého procesu.

Znalosti so spracúvaním údajov cez RESt API pomohli vytvoriť základný blok riešenia – architektúru. Pre serverovú časť sme spoločne zvolili jazyka Python a aplikačnú knižnicu (framework) Flask. MariaDB sme využili pre databázu – miesto pre kumulované údaje zo senzorov. Znalosti linuxu umožnili riešenie nasadiť na RPi. Stojí za zmienku, že všetok zdrojový kód si implementovali na vlastný gitlab server. S týmto sa museli popasovať asi najviac, keďže im skúsenosť s týmto nástrojom chýbala.

Celá implementácia bola v agilnom duchu, použili sme metódu scrum. Od seminára k semináru sme pridávali ďalšiu a ďalšiu funkcionalitu. Takto sme krok po kroku dopracovali celé riešenie. Cieľom však ostáva odovzdať toto všetko študentom. Tí na to budú mať čas do svojich maturít.

Hoci by si pedagógovia zaslúžili oddych, celé 2 mesiace sme mali utorkové rána spestrené touto aktivitou. To všetko sa konalo s cieľom pripraviť sa na tohtoročných maturantov a posunúť hĺbku ich znalostí ešte ďalej. Semináre zastrešil Ing. Tibor Radačovský.

Iniciatíva má samozrejme hlbší rozmer. Pedagógovia sú si vedomí, že technologicky sú na tom dobre. Avšak prax pre vytvorenie projektového plánu na softvérový produkt je oblasť, kde uvítali pomoc. Rovnako tak existujú mnohé nástroje, ktoré pri tejto práci vedia veľmi pomôcť, no doteraz o nich nepočuli a nemali teda skúsenosť s ich aplikáciou. Po týchto seminároch tak už budú vedieť, ktorým smerom posunúť študentov.

V GlobalLogic Slovakia si uvedomuje, že nestačí len očakávať, že študenti budú vedieť to, či ono. Vzdelávanie pedagógov je aktivita, ktorú veľmi aktívne podporujeme nie len priamo vo firme ale aj v rámci Košice IT Valley.

Veľké uznanie patrí pedagógom zo SPŠT Bardejov, konkrétne Mgr. Dana Janečková,
Mgr. Jakub Grohoľ a technická podpora Peter Oláh.

Veľmi sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

https://www.globallogic.com/sk/insights/blogs/nezahalali-sme-ani-cez-prazdniny/
https://www.facebook.com/GlobalLogicSlovakia/posts/4580443455341381
https://www.linkedin.com/posts/globallogic-slovakia_nezah%C3%A1%C4%BEali-sme-ani-cez-pr%C3%A1zdniny-globallogic-activity-6844193775351279616-Hnlv
https://twitter.com/GlobalLogic_SR/status/1438426972078624773

Cestou necestou

Za krásneho septembrového piatkového rána sa žiaci I.A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr.Martinou Chovancovou a Ing. Ulrikou Ivaneckou vybrali na spoznávací výlet do oblasti pohoria Čergov. Navštívili vyhliadkovú vežu, ktorá sa nachádza približne minútu za sedlom Žobrák smerom na Šoltýsovu Poľanu. Ich spoločné dobrodružstvo sa začalo v obci Hervartov, kde sa držali červenej značky a išli po známej turistickej trase, Ceste hrdinov SNP. Napriek celkovému prevýšeniu 427 metrov a úseku 3 km sa výlet niesol vo veľmi pohodovej, uvoľnenej, ale čo je najpodstatnejšie, vo veľmi priateľskej atmosfére. Na vrchole poskytla rozhľadňa všetkým nezabudnuteľné výhľady na Čergovské pohorie a okolité dediny. Čo však bolo najpodstatnejšie? Z výletu si naši prváci odniesli okrem ubolených nôh nové priateľstvá, porozprávali sa, zabavili a snáď sa aj niečo nové naučili.  

Mgr. Martina Chovancová,triedna učiteľka I.A triedy

Oznam o riaditeľskom voľne

Na základe NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov v dňoch 13.-14.9.2021 (pondelok, utorok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-4.ročníka z dôvodu rekonštrukčných a stavebných úprav oddychových zón pri realizácii projektu „Modernejšia škola“.

ISIC karty a známky

Nové preukazy a prolongačné známky je potrebné objednávať na adrese https://isic.sk/platbaskoly/. Raz týždenne škola dostáva informácie o uhradených platbách. Po prijatí zoznamu úhrad škola objedná preukaz/nálepku a po ich doručení na školu príde žiakovi do EduPage správa, že si môže prebrať objednaný produkt.

Organizačné pokyny

Milí žiaci!

Vo štvrtok 2.9.2021 sa na Vás všetkých po dvoch mesiacoch prázdnin veľmi tešíme. Veríme, že ste si prázdniny užili a teraz sa plní síl a energie vrátite do školských lavíc. Aby sme úvod školského roka úspešne zvládli, prosíme Vás o dodržanie niekoľkých pokynov.

  1. Stretneme sa 2.9.2021 o 7.45 hod. Žiaci 2.-4. ročníka sa zhromaždia vo svojich kmeňových triedach, žiaci prvého ročníka budú rozdelení do tried v aule školy.
  2. Podmienkou nástupu do školy je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je potrebné potvrdiť cez Edupage, rovnako aj po každom ďalšom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac než 3 po sebe nasledujúce dni.
  3. Návod, ako zadať Vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/u2462

Veľa šťastia a úspechov v novom školskom roku!

ŠTUDENTI DOBROVOĽNÍCI

Milí študenti a študentky, už iba pár dní vás delí od začiatku školského roka.
Letné prázdniny s mnohými zážitkami máte čoskoro za sebou a opäť vstúpite do práce na svojom intelektuálnom a osobnostnom rozvoji. Hneď v septembri však máte jedinečnú možnosť zažiť neopakovateľný zážitok v službe dobrovoľníka pri návšteve pápeža Františka na Slovensku.
Vek dobrovoľníka bol organizátormi znížený na 16 rokov, má byť samozrejme plne zaočkovaný a pri registrácii musí nahrať súhlas zákonného zástupcu, ktorý je možné stiahnuť v registračnom formulári.
Srdečne pozývame do tejto služby, kde môžete zažiť nové skúsenosti, stretnúť nových ľudí, vidieť zákulisie príprav takéhoto veľkého podujatia a hlavne môžete ukázať srdce ochotné pomôcť.
Takouto službou samozrejme reprezentujete aj našu školu .
Nahlásiť sa za dobrovoľníka sa môžete na www.navstevapapeza.skhttp://www.navstevapapeza.sk/ a sledovať bližšie informácie na fb Stretnutie s pápežom Františkom v Prešove.
Samozrejme, každý dobrovoľník obdrží aj veci, ktoré mu zostanú na pamiatku jeho služby.

Ďakujeme za spoluprácu.

S úctou
S pozdravom o. Matúš Verba a Viktória Žolnová,
koordinátori dobrovoľníkov pre Prešov

Oznam pre stravníkov školskej jedálne pri SPŠT Bardejov, Komenského 5 k začiatku školského roka 2021/2022

V našom zariadení je zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy cez identifikačné karty a čipy ( informácie u vedúcej školskej jedálne).

Povinnosťou nového stravníka

Prihlásiť sa u vedúcej školskej jedálne, zaplatiť za stravu na určené obdobie, vyplniť zápisný lístok (nájdete na stránke www.spsbj.sk/ubytovanie-a-stravovanie/jedalen-2) a vrátiť ho do 5- tich dní naspäť podpísaný zákonným zástupcom.

Povinnosťou minuloročného stravníka

Zapísať sa u vedúcej ŠJ, zaplatiť za stravu, vyplniť zápisný lístok  na nový školský rok a odovzdať ho do 5 – tich dni podpísaný zákonným zástupcom naspäť vedúcej ŠJ. Pri strate čipu je potrebné túto stratu nahlásiť vedúcej ŠJ.

Objednávanie, odhlasovanie a výdaj

a) stravník sa odhlasuje z osobných dôvodov sám a to:

     – v objednávacom termináli

     – prostredníctvom internetu  (prístup k tejto službe si vyzdvihnite u vedúcej ŠJ)

     – telefonicky na telefónnom čísle 054/ 4722558, kl. 14

b) na nasledujúci mesiac si stravník objednáva stravu sám a to:

    – v objednávacom termináli

    – prostredníctvom internetu, kde je zverejnený  jedálny lístok a aktuálny stav konta.

Odhlásenie a prihlásenie stravy

Odhlásenie a prihlásenie stravy je možné deň vopred do 11:00 hod. na nasledujúci pracovný deň,  po tomto termíne elektronický systém už neumožní zmenu.

Každý ubytovaný žiak v školskom internáte je  povinne zaevidovaný na celodennú stravu, výnimky udeľuje len  riaditeľ školy na základe žiadosti s uvedeným dôvodom.

Ubytovaní žiaci v školskom internáte budú prihlasovaní na stravu automaticky a odhlasovaní len so súhlasom vychovávateľky. Povinnosťou vychovávateľky je odhlásiť žiaka zo stravy do 11. 00 hod   deň vopred zapísaním do formulára nato určeného.

Neodhlásená alebo neodobratá strava ostáva k úhrade stravníka. Spätné odhlásenie stravy  nie je možné.

Uskutočnenie platby

a) v hotovosti u vedúcej ŠJ ( iba nový stravníci za mesiac september 2021)

b) bezhotovostne na účet: SK35 8180 0000 0070 0051 3895, VS: stravné číslo, KS: 0308

Variabilný symbol bude žiakovi  pridelený. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka. Konštantný symbol: 0308.

Stravné musí byť uhradené do 20. dňa mesačne vopred.

Stravník si môže uhrádzať stravu  zálohovo a to: 29,20 € /mesiac- obedy  a celodenní stravníci

83,80 €/mesiac. Pri vzniku preplatku alebo nedoplatku sa postupuje podľa článku 8 tejto smernice.

Výška stravného žiaci:

Žiaci s celodennou stravou v ŠI         4,19 €/deň

Ostatní žiaci (obed)                     1,46 €/deň

 Potraviny v €Režijné náklady v €Spolu v €
Raňajky + desiata0,69 + 0,570,05 + 0,051,36
Obed1,330,131,46
Olovrant + večera0,38 + 0,840,05 + 0,101,37
Spolu celodenné stravovanie4,19

Preplatky za stravu nasledovne:

  1. Stravníkom, pokračujúcim v odoberaní stravy sa preplatok prevedie na nasledujúci mesiac, resp. školský rok.
  2. Stravníkom, ktorí  už nebudú odoberať stravu  sa preplatok vráti na základe predloženej žiadosti o vrátenie preplatku, v ktorom uvedú číslo účtu a sumu k vráteniu, ktorú si potvrdia s vedúcou jedálne. Vzor žiadosti je zverejnený na stránke www.spsbj.sk/ubytovanie-a-stravovanie/jedalen-2.

Výdaj stravy –  pre stravníkov sa realizuje v čase:

         raňajky  od  06:45 h  do 07:00 h

         obed      od  12:00 h  do 14:30 h

         večera   od  17:45 h  do 18:10 h

V prípade požiadaviek, informácií  alebo nejasností, kontaktujte kanceláriu školskej jedálne

Telefón: 054/4722558

E- mail: ondisova@spsbj.sk

Možnosť dobrovoľného samotestovania antigénovými testami

Riaditeľstvo SPŠT v Bardejove z dôvodu zaistenia bezpečnej prevádzky školy oznamuje, že ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.
Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Záujem o tieto testy je potrebné nahlásiť najneskôr do 25.8.2021, do 23.50 hod. cez rodičovské konto EduPage.

Viac informácií nájdete na adrese https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/