Regionálne kolo Finančnej slobody

Dňa 14. novembra 2023 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej uskutočnilo pod záštitou spoločnosti OVB Slovensko regionálne kolo v hraní stolovej hry Finančná sloboda. Okrem priemyslovákov sa súťaže zúčastnili aj žiaci z ostatných bardejovských stredných škôl.

Cieľom projektu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť mládeže Slovenska a učiť sa byť  finančne nezávislí.

Potešujúce je, že na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci naše školy v poradí:

 3. miesto – žiaci triedy 4.A Erik Bortnik, Filip Belej

 2. miesto – žiaci triedy 4.DMartin Kucírka, Šimon Taras

 1. miesto – žiaci triedy 4.C Tomáš Balaščák, Matej Labaš

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoslovenskom  kole, ktoré sa uskutoční v decembri v Banskej Bystrici.

Študentská kvapka krvi

Slovenský Červený kríž opäť oslovuje verejnosť s témou bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan 29. ročníka tejto kampane znie „Sharni svoju krv a život Ti dá like“ a je výzvou, aby sa každý zdravý dospelý človek pripojil k darcom krvi.

Každým jedným zdieľaním svojej krvi niekomu ZACHRÁNIŠ ŽIVOT – tak získaš najcennejší like priamo od života! Štatistiky hovoria, že niekto na svete potrebuje transfúziu krvi každé dve sekundy.

Ak si študentom SPŠT, máš viac ako 18 rokov, si zdravý a máš záujem darovať krv, tak vyplň tento dotazník: https://forms.office.com/e/Fy2A8Tq2BU?origin=lprLink

Všetky potrebné informácie a linky nájdeš nižšie.

Všeobecné informácie k darovaniu krvi: https://redcross.sk/daruj-krv/

Obmedzenia pri darovaní krvi: https://redcross.sk/daruj-krv/obmedzenia-pri-darovani-krvi/

Prvé darovanie: https://redcross.sk/daruj-krv/chcem-darovat-krv-prvykrat/

Ako prebieha darovanie krvi: https://redcross.sk/daruj-krv/ako-prebieha-darovanie-krvi/

CODE WEEK 2023 na Priemyslovke

Európsky týždeň programovania predstavuje sériu podujatí, ktoré sú vďaka podpore Európskej komisie organizované dobrovoľníkmi na rôznych úrovniach.  Ide o nezávislú iniciatívu, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

Naša škola sa do CODE WEEK pravidelne zapája rôznymi aktivitami, a to predovšetkým s cieľom ukázať žiakom, že aj pri programovaní je zábava.😊

Pre našich študentov všetkých odborov sme  pripravili výzvu, kto postúpi v online algoritmickej hre Lightbot do záverečného kola. V tejto hre si súťažiaci precvičili svoje logické  a algoritmické myslenie.  Na najvyšších priečkach sa umiestnili:  1. miesto Matúš Hovanec (1.B), 2. miesto Samuel Potičný (2.C), 3. miesto Kamil Stretavský (4.D). Výhercom blahoželáme a všetkým ďakujeme za aktívnu účasť.

Deti z Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka sme privítali netradičnými aktivitami z IT sveta. Išlo o ukážky žiackych projektov, ktoré si pripravili druháci odboru Informačné a sieťové technológie s využitím Micro:bitov. Boli to napríklad hra kameň – papier – nožnice, gitara, na ktorej vyhrávali aj škôlkari a dokonca aj relaxačná lampa, ktorá vďaka programovateľnému LED pásiku dokáže meniť farby podľa nálady jej majiteľa.

       Ďalšou zábavnou “hračkou” bola pre deti programovateľná stavebnica Lego EV3 Home edition v prevedení humanoida, auta, či pásového mobilného zariadenia so senzorickou výbavou – farebným, ultrasonickým a dotykovým senzorom.
Pútavými sa stali aj naše nové DOBOTY – ROBOTY, ktoré vo výuke predstavujú inováciu medzi programovateľnými zariadeniami a významnou mierou prispeli ku skvalitneniu výučby odborných predmetov.
Ide o multifunkčné stolové výcvikové robotické ramená pre praktickú výučbu, ktoré sme získali v rámci projektu Nadácie VSE s názvom Robotika v praxi. 
Deti so záujmom sledovali ukážky robotizácie a automatizácie pomocou DOBOTOV. Sada zariadení obsahuje autíčko – to predstavuje príklad logistiky s mobilnou platformou, dve robotické ramená, lineárnu vodiacu koľajnicu a pásový dopravník. Prostredníctvom koncových zariadení umiestnených na robotickom ramene boli demonštrované rôzne činnosti, ktoré DOBOT dokáže vykonať. Išlo predovšetkým o koncové efektory ako sú napríklad DOBOT Magician s prísavkou, chápadlom, laserom, držiakom pera či tlačovou hlavou určenou na 3D tlač.
Ukážky s využitím micro:bitov demonštrovali hru kameň – papier – nožnice, Led – náladovú lampu, gitaru z papiera, ktorá vydáva tóny cez pripojený reproduktor a  hlasovacie zariadenie na zistenie nálady pomocou smutného alebo veselého smajlika. Po hlasovaní sa ukázal záverečný stav s číselnou hodnotou “nálady”, ktorú žiaci vytvorili v rámci projektu nadácie Tatrabanky s názvom Psychická klíma na škole.      V tomto týždni sa konalo aj školské kolo stredoškolskej súťaže ZENIT (zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť ), ktorej cieľom je rozvíjať odborné teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Naši žiaci odboru Informačné a sieťové technológie sa zapojili do súťaže  v kategórii Grafický dizajn, Webdeveloper a Programovanie. Krajského kola súťaže sa zúčastnia úspešní riešitelia z celého kraja.
          Pre tretiakov odboru Informačné a sieťové technológie prebehol v termíne 22.10.-24.10.2023 workshop s Ing. Matejom Sorokom, naším absolventom na tému Python a git v aplikáciách. 

Divadlo Peter a Lucia

Vybraní žiaci našej školy sa v piatok 10. novembra 2023 zúčastnili divadelného predstavenia Peter a Lucia, ktoré naštudovali pedagógovia a študenti stredných škôl PSK. Mimoriadne pôsobivé scény, zaujímavá téma a veková blízkosť obecenstva a hercov boli predpokladom úspešnosti projektu. Žiaci ocenili snahu, výkony a odvahu predstúpiť pred rovesníkov a ukázať im svoje umenie.

IPM STUDENT AWARD 2023

Študenti  stredných odborných škôl na Slovensku majú každoročne  už tradične možnosť sa zapojiť  do celoslovenskej súťaže v 3D modelovaní IPM STUDENT AWARD 2023.

Sme radi, že aktuálny 22. ročník bol pre Strednú priemyselnú školu technickú v Bardejove už 15. popredným umiestnením v rebríčku ocenených študentských prác.

Šimon Taras, študent IV.D triedy odboru technika a prevádzka dopravy , pod odborným vedením Ing. Petra Simka, učiteľa technických predmetov, obsadil v celoslovenskom kole uvedenej súťaže výborné 2. miesto s prácou CIRKULÁR –  ide o detailne vymodelovaný pomocník na rezanie dreva. 

Do celoslovenského kola súťaže IPM Student Award 2023 postúpili  práce zo stredných škôl Slovenskej republiky, ktoré  používajú grafické systémy od spoločnosti PTC, Creo (Pro/ENGINEER).

Odborná hodnotiaca komisia za Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM Solutions, s.r.o. pri posudzovaní prác sa zameriavala na originalitu, náročnosť a zložitosť práce i jej samotné praktické využitie.

Spoločnosť IPM Solutions, s. r. o. už dlhé roky spolupracuje so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na organizovaní študentskej súťaže  IPM Student Award. Prirodzenou súčasťou súťaže je aj odovzdávanie cien pre víťazov, ktoré sa tento rok realizovalo v pobočke spoločnosti IPM Solutions, s. r. o. v Žiline,  a to 11.10.2023.

Každoročná účasť našich žiakov  a ich umiestnenie na popredných priečkach v uvedenej súťaži len potvrdzuje kvalitu odborného vzdelávania, záujem o zvolený odbor a zároveň motivuje a inšpiruje mladších spolužiakov pracovať s 3D technológiami.

Ing. Peter Simko

Workshop python, git

Ing. MATEJ SOROKA
je úspešným absolventom našej školy, po maturite absolvoval bakalárske štúdium na Fakulte informačných technológií Vysokého učení technického v Brne aj následne inžinierske štúdium na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v odbore softvérového inžinierstva.

Potešil nás email, ktorý sme od neho medzičasom dostali, ohľadom jeho úspechov a taktiež ponuky zorganizovať workshopu pre žiakov odboru Informačné a sieťové technológie, počas ktorého by sa podelil o svoje skúsenosti z praxe, a to ako poďakovanie našej priemyslovke. V súčasnosti Matej pracuje v kyberbezpečnostnej firme ako softvérový inžinier, kde vyvíja a navrhuje nástroje pre bezpečnostných analytikov.

Workshop na tému: CI/CD.
Cieľom bolo vytvoriť repozitár v Git(Hube | Labe), ktorý by obsahoval navrhnuté API v knižnici Flask v Pythone (jednoducho s využitím iného API, jedálny lístok ŠJ na našej škole). Nad projektom v prípade pull requestu v repozitári spustiť CI akcie ako scanovanie kódu z pohľadu bezpečnosti, spustenie testov či spustenie budovania docker image. Využitý bol programovací jazyk bol Python.

 Workshop sa konal počas 3 dní a žiaci sa oboznámili s nasledovnou problematikou: 

 1. deň
  – Intro do CI/CD + založenie Git repozitára
  – Budovanie API
 1. deň
  – Unit testy v Python
  – Pridanie CI jobu pre unit testy v Git repozitári
 1. deň
  – Docker Intro
  – Implementácia Dockerfile a pridanie Docker buildu do Github actions

Za jeho sprostredkovanie vedomostí a skúseností z praxe našim žiakom ďakujeme a želáme veľa pracovných aj osobných úspechov.

ISIC známky s dopravou zadarmo len do 31.10.2023

Milí študenti!

Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

Zakúpte si známku ISIC 09/2024 v hodnote 10€na https://isic.sk/platbaskoly/. Pokiaľ tak spravíte do 31.10.2023, môžete si zvoliť možnosť doručenia na školu a ušetriť na poštovnom. V prípade, že si známku objednáte neskôr, počas nasledujúcich týždňov (od 1.11.), známka vám bude doručená s kuriérskym poplatkom 3€.

National Pumpkin Day

Pri príležitosti dnešného Národného dňa tekvíc sme si hodiny anglického jazyka spestrili zážitkovým vyučovaním. Výsledkom sú originálne vyrezávané tekvice s technickými motívmi a nezabudnuteľné zážitky.

Môj jazyk, moje korene

Takto znie názov súťaže v preklade slovenského textu do rusínskeho a ukrajinského jazyka, ktorú organizuje Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Tento rok sa z našej školy do súťaže zapojili nielen žiaci, ale aj pani učiteľka. Vo štvrtok 26.10.2023 sa súťažiaci zúčastnili kultúrneho podujatia spojeného s vyhodnotením tejto súťaže v priestoroch knižnice. Jeho súčasťou bola beseda so spisovateľkou Máriou Šmajdovou a hercami Danielou a Jevgenijom Libezňukovcami. Kultúrny zážitok umocnili hudobné vystúpenia speváckej skupiny Rešovčan, Anny Poráčovej a Haliny Mivkaničovej. Všetci súťažiaci si odniesli pekné zážitky a hodnotné ceny.