Futbalový turnaj SPŠ – športová aktivita ŽŠR

V rámci aktivít žiackej školskej rady  sa naši žiaci zúčastňujú školení národného projektu KOMPRAX, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, pod názvom „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“.  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

KOMPRAX, znamená Kompetencie pre prax → je to séria 2 – 3 víkendových stretnutí mladých ľudí, ktoré sú zamerané na interaktívne získavanie nových zručností, skúseností netradičným a neformálnym spôsobom.

NAVYŠE: poskytuje mladým ľuďom finančné prostriedky do výšky 200 € na svoj vlastný malý projekt.

V tomto projekte sa úspešne darilo žiakovi z 2. B triedy Róbertovi Bogdanovi, ktorý prostredníctvom KOMPRAXU získal pre našu školu garant 200 €. Avšak okrem spomínaného grantu získal aj ďalších sponzorov pre uskutočnenie športovej akcie v rámci našej školy.

Tieto financie sme využili na zorganizovanie Mládežníckeho futbalového turnaja pre žiakov  1. a 2. ročníka. Pre všetkých súťažiacich sme pripravili občerstvenie a pre tých najúspešnejších  diplomy a ceny. Po skončení turnaja sa vyžrebovala aj tombola.

Futbalový turnaj sa uskutočnil 23. mája 2014 na futbalovom štadióne pri SPŠ, ktorý otvorila zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Mgr. Helena Labancová. Koordinátorkou turnaja bola PaedDr. Monika Kunstová. O rozhodovanie zápasov medzi jednotlivými triedami  sa postaral Mgr. Ľuboš Falat a  Mgr. Dušan Marinko ozvučením o dobrú atmosféru tejto športovej akcie.

Výsledky futbalového turnaja:

1. miesto – 1. D

2. miesto – 2. B

3. miesto – 1. A

 

PaedDr. Monika Kunstová