Deň jablka

Zdravý životný štýl v sebe zahŕňa aj zdravú stravu a tú prezentuje napríklad aj jablko, ktoré bolo symbolom pripomenutia si zodpovednosti za vlastné zdravie. Žiaci aj zamestnanci ho dostali pri vstupe do školy.