Región IT riešení 2023

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju a spoločnosti Unicorn za skvelú možnosť zúčastniť sa zaujímavého projektu, ktorého cieľom je podporiť v regióne záujem žiakov o oblasť informačných technológií a prepojiť ich na trh práce.

Záverečné vyhodnotenie projektu Región IT riešení 2023 sa konalo 21.6.2023 na pôde PSK, ktorého sa zúčastnili naši študenti Peter Franta Šimon Glovňa, Jakub Goliaš, Tomáš Bečák (všetci z 3.C), Maroš Pyrž, Erik Želinský (3.D) pod vedením Mgr. Jakub Grohoľa. Študenti prezentovali dočasné dosiahnuté ciele projektu, keďže vo svojom projekte pokračujú aj ďalší rok. Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa šťastia v pokračovaní na projekte.