Maestro William Shakespeare

Maestro William Shakespeare sa narodil aj zomrel v apríli. Preto sme sa tento mesiac na hodinách anglického jazyka a slovenského jazyka a literatúry venovali práve tomuto anglickému spisovateľovi, dramatikovi a hercovi. Vestibul našej školy zdobili citáty i ukážky z diel Rómeo a Júlia, Sen noci svätojánskej, Hamlet, Othello, Macbeth, Skrotenie zlej ženy,… Študenti 1. A a 2. B triedy navrhovali vlastné obaly kníh a vyrobili spoločne koláž s portrétom Shakespeara, ktorý nakreslil Šimon Jackanin z 2.B triedy. Študentom za spoluprácu ďakujeme.