ARS POETICA – krajské kolo

30. apríla 2014 na Strednej priemyselnej škole sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže ARS POETICA.

 Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich z rôznych typov škôl Prešovského samosprávneho kraja – Prešov, Lipany, Svidník – Giraltovce, Spišská Nová Ves – Spišský Hrušov, Ľubotice, Humenné – Kamenica nad Cirochou, Vranov nad Topľou, a taktiež zo všetkých  stupňov škôl Bardejovského okresu.

Študenti SPŠ krátkym kultúrnym programom privítali účastníkov súťaže.  Mgr. Anna Petričková pozdravila všetkých prítomných, osobitne predstavila členov poroty a hostí a so želaním „ни пуха, ни пера»  otvorila krajské kolo súťaže ARS POETICA 2014.

Výsledková listina

Súťaž prebiehala v piatich kategóriách:

I. kategória: žiaci ZŠ  3. –  5. ročník

 1. miesto: Peter Hupcej – ZŠ Lúčna Vranov/Topľou

 

II. kategória: žiaci ZŠ  6. –  7. ročník

 1. miesto: Anna Mária Lipková – ZŠ Kúpeľná, Prešov
 2. miesto: Martin Ceperko – ZŠ – Gymnázium Lipany
 3. miesto: Simona Drabiščáková – ZŠ Malcov

Cena poroty: Hana Hupcejová –  ZŠ Lúčna Vranov/Topľou

III. kategória: žiaci ZŠ  8. –  9. ročník

 1. miesto: Lívia Gernátová – ZŠ Malcov
 2. miesto: Tomáš Sirotňák – ZŠ Ľubotice, Strážnická 26,
 3. miesto: Jana Zachardalová – ZŠ Wolkerova, Bardejov

IV. kategória: žiaci SŠ – 1.- 4. ročník

 1. miesto: Bronislava Kacianová – Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
 2. miesto: Eva Sabolová – Gymnázium Dr. Daxnera, Vranov/Topľou
 3. miesto: Martina Briškárová – Cirkevná spojená škola, Jiráskova 5, Bardejov

V. kategória: študenti VŠ

 1. miesto: Peter Mráz – študent FF PU, 17. Novembra, Prešov

Všetci súťažiaci (22) boli ocenení knihami od ruských autorov, ktoré nám venovalo Ruské centrum vedy a kultúry, Bratislava

Vzácny hosť: Doc. Dmitrij Nikolajevič Vaščenko, CSc. – pracovník Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Porota:

PhDr. Viera Nižníková – predsedkyňa poroty (MC Prešov)

Mgr. Anna Petríková, PhD. – členka poroty (FF PU, 17. novembra, Prešov)

Doc. Dmitrij Nikolajevič Vaščenko,CSc – člen poroty (Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave)

Mgr. Marta Balogová – členka poroty (ZŠ Krajná Poľana, okr. Svidník)

PhDr. Darina Semančíková – členka poroty (Spojená škola Tarasa Ševčenka, Prešov)

Hostia:

Doc. Nina Pavlovna Ščipanskaja, J. Nováka 27, Prešov

RSDr. Anna Petričová, Rokytov, Bardejov

Mgr. Marek Chovanec, PhD., Sibírska, Prešov