Elektrotechnik z SPŠ bol opäť v celoštátnom kole

Na Strednej odbornej škole v Trenčíne sa 4. a 5. februára 2015 konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách A a B. V kategórii A boli žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl a v kategórii B žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl. Prešovský kraj v kategórii A opäť reprezentoval aj študent SPŠ v Bardejove. Tohto roku to bol študent 3. ročníka Šimon Struhala.

Súťaž sa skladala z teoretickej časti, programovania mikroprocesorov a z praktickej časti. Teoretickú časť tvoril písomný test obsahujúci 30 úloh na vypracovanie z rôznych oblastí elektroniky a elektrotechniky a slovne zadaný problém, napríklad navrhnúť obvod, ktorý… Na teoretickú časť bol časový limit 120 minút. Každá správna odpoveď testu sa hodnotila 1 bodom a slovne zadaný problém 10 bodmi.

Ďalšou časťou súťaže bolo programovanie mikroprocesora. Súťažiaci dostali prípravok s mikroprocesorom ATMEL, 4-ciferným segmentovým displejom, 4 tlačidlami, otočným potenciometrom, snímačom teploty, snímačom osvetlenia, bzučiakom, LED diódami a inými komponentmi. Ich úlohou bolo tento prípravok naprogramovať tak, aby sa správal ako 4-miestny kódový zámok nastavovaný gombíkom potenciometra a 4 tlačidlami. Na túto časť bol limit 120 minút a hodnotila sa maximálne 20 bodmi.

V praktickej časti súťažiaci podľa predloženej schémy počítačom navrhovali motív plošného spoja, vyleptali ho, navŕtali otvory a osadzovali súčiastkami. Išlo o komplikované zapojenie digitálnych hodín s piatimi riadkami displejov. Okrem 15 ks segmentových LED displejov hodiny obsahovali dosku s riadiacim mikroprocesorom, integrované obvody DIL aj SMD, tranzistory, ovládacie tlačidlá a mnohé iné súčiastky. Zhotovený výrobok museli oživiť a vyskúšať jeho správnu funkčnosť. Na celú praktickú časť mali časový limit 9 hodín. Získať v nej mohli ďalších 80 bodov. Hodnotila sa funkčnosť výrobku, návrh plošného spoja, kvalita spájkovania a celková čistota vyhotovenia.

V silnej konkurencii 16 najlepších študentov Slovenska v kategórii A Šimon Struhala so ziskom 79,7 bodov obsadil pekné 10. miesto. Ukázal svoje schopnosti, ale aj to, že Stredná priemyselná škola v Bardejove patrí v oblasti odborného vzdelávania stále k tým najlepším.