Marec – mesiac knihy

Prvý jarný mesiac v každom z nás evokuje príchod jari, oslavu knihy, poézie či divadla….

Pre žiakov našej školy sme práve v tomto mesiaci pripravili viacero aktivít. V rámci Týždňa slovenských knižníc žiaci III. A a III.B triedy navštívili Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela, a tak mali možnosť spoznať všetky jej oddelenia a niektorí sa stali aj jej oficiálni čitatelia.

21. marca si pripomíname Medzinárodný deň poézie, ktorý sme si na škole pripomenuli súťažou v prednese poézie a prózy. Víťazi triednych kôl sa zúčastnili školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín , aby tak reprezentovali svoje triedy v umeleckom prednese. V kategórii poézia sme 1. miesto neudelili, na 2. mieste sa umiestnil R. Glovňa z II.B a 3. priečku obsadili T. Pillár z I. B a M. Mizerák z I. C.

V kategórii próza sa žiaci umiestnili nasledovne:

  1. miesto – F. Lešík C
  2. miesto – T. Maník   A
  3. miesto – A. Šepitka A

Víťaz školského kola F. Lešík postúpil do okresnej súťaže, kde v silnej konkurencii bardejovských stredoškolákov získal cenné skúsenosti.

  1. Vyvrcholením našich aktivít bola beseda s bardejovským básnikom Jánom Nagajdom, ktorý žiakom II.A a III.C triedy priblížil svoje básnické začiatky i zrelú poetickú tvorbu inšpirovanú životnými skúsenosťami i zaujímavými stretnutiami s významnými osobnosťami slovenskej poézie.