Matboj 2017

Bojovalo sa? Nebojovalo sa? Čo myslíte?

Nebudeme vás zavádzať, ideme s farbou von. 17. marca tohto roku sa na SPŠ síce nebojovalo puškami, ba ani prakmi.  My všetci totiž veľmi dobre vieme, že našou najsilnejšou zbraňou sú kvalitné a všestranné vedomosti. V súťaži Matboj si fanúšikovia matematiky z prvého, druhého a tretieho ročníka overili svoje matematické zručnosti.

Súťaž prebiehala v príjemnom prostredí školskej jedálne, kde žiaci súťažili 60 minút v dvojčlenných tímoch. Prvou úlohou žiakov bolo zvládnuť test so 6 neľahkými úlohami. V ďalšej časti každý tím riešil tri úlohy. Keď ich vyriešili, výsledky odovzdali porote a postupne si brali na riešenie ďalšie a ďalšie úlohy. Cieľom bolo v stanovenom čase správne vyriešiť čo najviac úloh. Miestami to v školskej jedálni vyzeralo ako v mravenisku, jedni úlohy odovzdávali na kontrolu porote, jedni si bežali po ďalšie. Po ukončení časového limitu žiaci odovzdali posledné vyriešené úlohy, porota ich pozbierala a vyhodnotila.

O ešte lepšiu náladu sa postarali Mgr. Marinko a Tomáš Gal s Dávidom Ďurčom, ktorým ďakujeme. Organizačne súťaž zabezpečili Mgr. Mária Jajková, Mgr. Dana Janečková, Ing. Alžbeta Hovancová a úlohy do súťaže spolu s nimi pripravili RNDr. Oľga Poliaková a Mgr. Andrej Soroka.

Vyhodnotenie prebehlo 30. marca v aule, kde bol vecnými cenami odmenený najlepší tím z každého ročníka. Za prvý ročník to boli žiaci Tadeáš Bogdan a Tomáš Kačmár z 1.C triedy. Najvyšší počet bodov z druhákov získali žiaci 2.C triedy, Simon Soroka a Anton Fecko.  Tretiakov úspešne reprezentovali a zároveň aj zvíťazili Erika Dubňanská a Viktória Čontová z 3.D.

Žiakom ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme.