Mladým technikom patrí budúcnosť

Stredná priemyselná škola so svojou 65-ročnou históriou má svoje pevné miesto v systéme stredných odborných škôl Bardejovského okresu i celého regiónu. Ponúka študijné odbory technického zamerania, ktoré jej absolventom zabezpečujú možnosť vysokoškolského štúdia či priamo uplatnenie v praxi.

Pre dnešného mladého človeka nie je jednoduché správne sa rozhodnúť pre svoje budúce povolanie a z celej škály ponúkaných študijných odborov zvoliť si ten pravý. Preto aj v tomto školskom roku žiaci základných škôl mali možnosť nahliadnuť do priestorov Strednej priemyselnej školy v Bardejove .

V rámci Dňa otvorených dverí 21.10.2015 túto príležitosť využilo vyše 500 žiakov základných škôl nášho okresu. V sprievode pedagógov i  študentov SPŠ spoznávali vyučovací proces v rámci ponúkaných študijných odborov v jednotlivých odborných učebniach, ktorý sa výrazne líši od tradičného vyučovania.

V učebniach stavebných predmetov žiaci si prezreli ukážky projektovej dokumentácie študentov tohto odboru vytvorenej od prvého až po štvrtý ročník v profesionálnych grafických programoch AutoCad – kreslenie stavebných konštrukcií a Arcon – modelovanie sravebných konštrukcií v 3D, ktorý umožňuje vidieť stavbu v priestore. Počas štúdia Absolventi svoje stredoškolské práce často prezentujú i počas vysokoškolského štúdia. Študenti majú možnosť získať certifikát v rámci rozpočtovníctva od firmy KROS.

Tí , ktorí inklinujú k automobilom a strojárstvu, si určite prišli na svoje v učebniach zameraných na odbor technika a prevádzka dopravy. Žiaci štvrtého ročníka v učebni výpočtovej techniky prezentovali ukážky 3D modelovania súčiastok pomocou softvéru Pro/Engineer Profesional. Mohli uvidieť víťazné modely úspešných študentov v celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD. Za asistencie žiakov druhého ročníka si deviataci v strojárskej dielni mohli vyskúšať vyzúvanie a obúvanie pneumatík na disk automobilu Kia, sústruženie i frézovanie zasa v dielni strojového obrábania.

Spôsob teoretickej i praktickej výučby elektrotechnických predmetov deviataci spoznali v elektrotechnickej dielni i v laboratóriu elektrotechniky. Na hodinách praxe žiaci sa oboznamujú so súčiastkami, učia sa spájkovať, robia hotové výrobky pomocou digitálnych spájkovacích staníc, v druhom ročníku kreslia schémy elektrotechnických obvodov na počítači, navrhujú a vyrábajú plošné spoje, vo vyšších ročníkoch vykonávajú elektroinštalácie v priestoroch školy. Žiaci dokážu vyrobiť rôzne zariadenia, napríklad elektronické hodiny, digitálny teplomer či zosilňovače. Na elektrotechnických meraniach sa učia pracovať s meracou technikou, vo vyšších ročníkoch aj s osciloskopmi. Po úspešnej maturite získavajú certifikát o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Informatika sa vyučuje vo všetkých odboroch, a tak najviac zaujali prezentácie vedomostí a zručností v programovaní robotov, v programovaní v jazyku C a Lazarus. Veľký záujem bol o prezentácie vlastných webov i vlastných reálne fungujúcich e-shopov, čo im umožňuje vlastné podnikanie už počas štúdia. Žiaci boli zasvätení aj do princípu výučby počítačových sietí, konkrétne do konfigurácie routrov a switchov. Jedinečnou možnosťou je získať medzinárodne uznávaný certifikát CISCO NETWORKING ACADEMY zameraný na prípravu špecialistov v oblasti informačných technológií.

V učebni ekonomických predmetov žiaci si prakticky vyskúšali písanie v programe ATF presne a rýchlo všetkými desiatimi prstami, čo im ušetrí mnoho času. Na hodinách si osvoja zručnosť vkladať do počítača údaje podľa obrazovky, vytlačenej predlohy alebo podľa diktátu.

Pozornosť zaujala i zrekonštruovaná telocvičňa, posilňovňa či plážové ihrisko.

Stať sa jeden deň priemyslovákom už v deviatom ročníku môže každý, kto využije príležitosť zapojiť sa do vyučovacieho procesu odborných predmetov počas Týždňa vedy a techniky v dňoch 9. – 15. novembra 2015.