Obchodovanie s ľuďmi

Dňa 11. novembra 2017 sa uskutočnila beseda so žiakmi 3. ročníka na tému „Obchodovanie s ľuďmi “ pod vedením Mgr. Miriam Kukulskej z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

Cieľom besedy nebolo podať žiakom len  štatistické údaje o stratených osobách, o raste počtu prípadov obchodovania s ľuďmi a s ním súvisiaceho zneužívania a vykorisťovania, ale dať praktické rady, ako sa bezpečne a obozretne správať v neznámom prostredí, ako rozpoznať pochybné ponuky práce v cudzine a ako a kam sa efektívne obrátiť so žiadosťou o pomoc.

 

Beseda bola zameraná na:

  • príčiny obchodovanie
  • fenomén obchodovania ako vážneho globálneho problému
  • mechanizmus obchodovania a jeho princípy, proces obchodovania 
  • globálny spoločenský, ekonomický a politický systém ako faktor podnecujúci obchodovanie s ľuďmi
  • trestnoprávne dôsledky obchodovania s ľuďmi 
  • štatistické ukazovatele o obchodovaní s ľuďmi
  • preventívne informácie a eliminácií rizík, ako sa nestať obeťou