OKRESNÉ KOLO V CEZPOĽNOM BEHU

Stredná priemyselná škola sa pravidelne zúčastňuje súťaží organizovaných Slovenskou asociáciou športu na školách. Jednou z nich je aj okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl, kde naši chlapci v súťaži družstiev v zložení Partik Pavel, Dominik Jurčišin a Šimon Niščák pod vedením PaedDr. Moniky Kunstovej sa umiestnili na poprednej priečke, a to na 2. mieste za družstvom zo Súkromného gymnázia v Bardejove.

V súťaži jednotlivcov sa najviac darilo Patrikovi Pavlovi, ktorý získal striebornú medailu. Zlatú medailu si vybojoval Dávid Jakubašek zo súkromného gymnázia.

PaedDr. Kunstová Monika