Online kurzy programovania

Pre všetkých šikovných stredoškolákov pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA obľúbené online školy v oblasti programovania počítačových hier, 3D tlače, či v oblasti rozvoja manažérskych a IT zručností, ktoré prebehnú v mesiacoch január a február.

https://www.fri.uniza.sk/aktuality/oblubene-online-skoly-fri-uniza-otvarame-pre-stredoskolakov-aj-v-roku-2022