ANJ divadlo

Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka si 17. 4. 2024 spestrili vyučovanie anglického jazyka činohernou anglickou divadelnou inscenáciou s názvom United Neighbours of London. 

Tajomný list, ktorý dostanú obyvatelia bytovky, zamieša osudy všetkých nájomníkov a poukáže na dôležitosť pomáhania si. Príbeh upriamuje pozornosť diváka na dobré vzťahy so svojimi najbližšími. Rodinu a susedov si v živote nevyberáme, a preto ich treba prijímať takých, akí sú.