Deň učiteľov

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“ (J.A.Komenský) 

Práve vzdelávanie a výchova žiakov sú najdôležitejšími úlohami pedagógov. Ich miesto v spoločnosti je nenahraditeľné, a preto sme si na našej škole našich učiteľov uctili milým podujatím. Pozvanie naňho prijali nielen aktuálni zamestnanci, ale aj tí, ktorí si už užívajú zaslúžený oddych na dôchodku. Stretnutie sa začalo programom v aule, počas ktorého sa predviedli naši šikovní žiaci a prítomných potešili slovom, spevom i tancom a ďalej už pokračovalo v neformálnom duchu a výbornej nálade v našej školskej jedálni, kde bolo pre hostí pripravené občerstvenie.

Všetkým, ktorí akokoľvek priložili ruku k dielu a pripravili toto pekné stretnutie, srdečne ďakujeme.