SPŠT Bardejov

Prezentácia FLL

Žiaci z robotického krúžku Programujeme LEGO robota navštívili svojich mladších spolužiakov zo 6. ročníka na ZŠ Pod Vinbargom, kde im odprezentovali celosvetovú súťaž FLL (FIRST LEGO League na Slovensku) do ktorej sa zapájajú. Po krátkej prezentácii o súťaži, predviedli naprogramovaných LEGO robotov a následne si mohli šiestaci vyskúšať ovládanie a

Čitať ďalej

Regionálne kolo v Poprade ColdFusion

FLL je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 9-16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtisíce žiakov a študentov na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších – semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Jeden z regionálnych turnajov už 10. ročníka FIRST LEGO League sa uskutočnil dňa

Čitať ďalej

FLL – Voda ako obnoviteľný zdroj enegrie

Žiaci z krúžku Programujeme lego robota sa niekoľko týždňov pripravovali na Regionálny turnaj FLL v Poprade, ktorý sa bude konať 14.12.2017. Okrem programovania Lego robota tak, aby splnil zadané úlohy mali aj výskumnú časť, ktorej výsledkom bolo vytvorenie malej vodnej elektrárne. Test elektrárne:

Čitať ďalej

SPŠ na FLL 2016

Aj v tomto školskom roku  sa naša škola, SPŠ Bardejov, zapojila do 9. ročníka FLL 2016/2017 s tímom ROBOTOSHIYAMA. Žiaci Anton Fecko, Marek Slota a Simon Soroka z 2.C triedy a Tomáš Kravec, žiak 1.C triedy  sa niekoľko týždňov zodpovedne pripravovali na regionálny turnaj v Poprade, jeden zo siedmych prebiehajúcich na Slovensku. Postupne riešili jednu misiu

Čitať ďalej

Kam putuje odpad?

Naša škola sa zapojila do najväčšia medzinárodnej robotickej súťaži pre mladých FLL, regionálne kolo v Poprade, kam sme sa s trojčlenným tímom prihlásili, sa uskutoční 17.12.2015. Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí: Robot-Design, Robot-Game, Prezentácia výskumného projektu a Tímová práca. Vo výskumnom projekte sa žiaci zodpovedne zaoberali

Čitať ďalej