Prezentačný deň na stavebnej fakulte

Na pozvanie vedenia Stavebnej fakulty TU Košice sa 11.6.2019 žiaci I.A a II.A stavebného odboru zúčastnili prezentačného dňa „POSTAV SVOJU ÚSPEŠNÚ BUDÚCNOSŤ!“

V priestoroch fakulty nás privítala doc. Ing. Daniela Kaposztašová PhD., prodekanka pre vzdelávanie. Nasledovalo školenie BOZP, rozdelenie žiakov do skupín a občerstvenie. Každú zo skupín si zobral pod patronát jeden doktorand a prezentácie sa mohli začať.

Úvod tvorila digitalizácia stavebníctva, kde žiaci mali možnosť vidieť využitie dronov, 3D skenovania, modelovania a výpočtovej techniky v stavebníctve.

Nasledovalo laboratórium TZB, kde okrem modelov vykurovania a zariaďovacích predmetov mali žiaci možnosť vidieť tepelné čerpadlo, infražiariče a schladiť sa v kryokomore. Laboratóriom TZB žiakov sprevádzal Ing. Marek Kušnír, PhD.

Neskôr sme sa presunuli do laboratória excelentného výskumu, kde nám Ing. Vranay PhD. predstavil inteligentný dom, jeho ovládanie, vykurovanie, vetranie aj tienenie  pomocou jediného tabletu.

Pokračovali sme v skúšobni betónov, kde sme videli skúšky pevnosti v tlaku, rovinatosti, objemovej hmotnosti a rozmerovej presnosti. Ostatné skúšky, ako napríklad dynamické skúšky pri zemetrasení, lanové sústavy namáhané ťahom a skúšky pre cestné staviteľstvo, nám predstavil vedúci laboratória Ing. Oto Roth PhD.

Naše putovanie sme ukončili na výstave České a slovenské stavby storočia, kde sme videli napríklad obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu či vilu Tugendhat.

Unavení, ale obohatení o množstvo poznatkov a zážitkov sme sa pred cestou domov posilnili v študentskej jedálni.

Ďakujeme za prezentácie, občerstvenie a obed a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s TUKE.

 

Ing. Hovancová a Ing. Popjak