Kurzy pre žiakov

Pre žiakov našej školy sme pripravili ponuku aktualizačných kurzov v rámci akčného plánu. Vzhľadom na protipandemické opatrenia, kurzy budú prebiehať online cez FCC.

Zoznam kurzov:
3D modelovanie
Odborná elektrotechnická spôsobilosť
Operačné systémy
Práca s tabuľkami
Práca s textom

Termín kurzov:
Kurzy prebehnú v mesiaci december 2020.

Spôsob prihlásenia na kurzy:
Na kurzy sa hláste e-mailom na adrese administrator@spsbj.sk do 30.11.2020.