Robotika v praxi

Robotika v praxi“ je názov nášho projektu, s ktorým sa naša škola prostredníctvom Združenia rodičov pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove zapojila do grantového programu s názvom Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia v sume 7000 eur.
Ďakujeme za dôveru a podporu.

Už teraz sa tešíme, ako Roboty – DOBOTY oživia projektové vyučovanie, aktivity na našej škole. Prispejú k popularizácii robotiky, priblížia  algoritmizáciu a programovanie nielen našim žiakom, ale aj ich rodičom, žiakom základných škôl a aj tým najmenším.