Priemyslováci v stovežatej

Čarovná metropola našich západných susedov patrí k najkrajším mestám na svete. Množstvo kostolov, vežičiek, kaplniek, historických budov a múzeí dotvára históriu mesta. Na každom kroku môžete naraziť na niečo, čo vás zaujme a čo má svoj vlastný príbeh opradený množstvom legiend z časov dávno minulých.
Praha zlákala aj nás, žiakov III.A, III.C a III.D triedy.  Spolu s našimi triednymi učiteľkami Mgr. Martinou Chovancovou a Mgr. Lenkou Mizíkovou sme sa vybrali v dňoch 6. a 7. mája 2024 na školský výlet do stovežatej Prahy. Mesto sme sa rozhodli spoznať bližšie,  videli sme veľa zaujímavých pamiatok, ako napríklad Karlov most, Staromestské námestie, Orloj, Katedrálu sv. Víta, Pražský hrad a mnoho ďalších. Vychutnali sme si aj fantastický výhľad na nočnú Prahu. Ako správni tínedžeri sme povymetali obchody v obchodnom centre a na pamiatku sme si priniesli  suveníry. Unavení, ale spokojní sme sa všetci šťastlivo vrátili domov plní pekných zážitkov a spomienok.

Priemyslováci na stáži v Prahe

V rámci projektu Erasmus+ – vzdelávacia mobilita jednotlivcov sa pre študentov Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove podarilo zrealizovať stáž v Prahe pre druhú skupinu, kde žiaci mali príležitosť pracovať v zahraničných firmách, a tak si mohli overiť svoje vedomosti a zručnosti získané v škole. Desať študentov našej školy – 5 študentov študijného odboru 3650 M staviteľstvo a 5 študentov študijného odboru 2561 M informačné a sieťové technológie sa v dňoch 27. 03. 2022 – 13. 04. 2022 zúčastnilo dvojtýždenného pobytu v Českej republike, v stovežatej Prahe. Projekt s názvom Dobrodružné učenie trvá od 01.09.2021 do 31.08.2022, všetky náklady spojené s projektom sú v plnej výške hradené z prostriedkov Európskej únie.
Študenti mali zabezpečenú prax v menších firmách, kde pracovali na projektoch, ktoré si firmy pre nich pripravili. Na záverečnom stretnutí im bola poskytnutá spätná väzba od zamestnávateľov a študenti získali jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolvovaní pracovnej a vzdelávacej stáže v zahraničí, ako i certifikát od konkrétnych zamestnávateľských firiem.
Okrem plnenia si pracovných povinností mali študenti možnosť spoznať zákutia Prahy, prezreli si Vyšehrad, Pražský hrad, vystúpili na vyhliadkovú vežu Petřín, navštívili múzeá či svet medúz. Nezabudnuteľný bol aj celodenný výlet do sklární v Harrachove počas plnej prevádzky, kde sa zoznámili s tradičnou výrobou českého skla, ako aj prehliadka Mumlavských vodopádov. Čarovnú atmosféru Prahy si mohli vychutnať všetci na palube parníka počas plavby po Vltave, ktorá splnila očakávania každého jedného študenta.
Význam takejto zahraničnej praxe je pre študentov neoceniteľný. Sami mali možnosť zistiť, že vzdelanie a odvaha idú ruka v ruke, a ak chcú v živote byť úspešní a niečo dosiahnuť, musia sa o to pričiniť sami.

Mgr. Martina Chovancová,
koordinátorka projektu