Návšteva PRIMA BANKY

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov sme  dňa 10. mája 2016 zrealizovali exkurziu, ktorá bola zameraná na produkty bánk, ich výhody.  Pán Matúš Staš, poverený zástupca PRIMA  BANKY,  nás informoval o: – ochrane  vkladov, – kurzovom  lístku bánk  /devízy, nákup, predaj, valuty/, – poskytovaní úverov, podmienkach poskytnutia úveru, – produktoch banky.

Čitať ďalej

O finančnej gramotnosti s pracovníkmi PRIMA BANKY

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti sa v dňoch 30. 11. 2015 a 2. 12. 2015 uskutočnili prednášky s pracovníkmi PRIMA BANKY (p. Stašom, Mgr. Dutkovou, p. L. Kubinovou). Zamerané boli na: poskytovanie hypotekárneho a spotrebného úveru, nákladovosť úverov, ročná percentuálna miera nákladov, podmienky poskytovania úverov, atraktívny študentský účet s množstvom výhod, kurzový lístok bánk (devízy, nákup, predaj, valuty) produkty banky, termínované vklady, osobný účet s najpoužívanejšími bankovými službami za výhodnú cenu 3,90 € mesačne. Prednášky sa zúčastnili žiaci ekonomického bloku 4. A, 3. D a 4. C triedy. Ich cieľom bolo získať nové informácie o ponúkaných produktoch a upevniť si učivo v predmetoch ekonomika, účtovníctvo, finančné rozpočtovníctvo.

Čitať ďalej