Návšteva PRIMA BANKY

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov sme  dňa 10. mája 2016 zrealizovali exkurziu, ktorá bola zameraná na produkty bánk, ich výhody.  Pán Matúš Staš, poverený zástupca PRIMA  BANKY,  nás informoval o:

– ochrane  vkladov,

– kurzovom  lístku bánk  /devízy, nákup, predaj, valuty/,

– poskytovaní úverov, podmienkach poskytnutia úveru,

– produktoch banky.

Čitať ďalej

O finančnej gramotnosti s pracovníkmi PRIMA BANKY

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti sa v dňoch 30. 11. 2015 a 2. 12. 2015 uskutočnili prednášky s pracovníkmi PRIMA BANKY (p. Stašom, Mgr. Dutkovou, p. L. Kubinovou). Zamerané boli na:

  • poskytovanie hypotekárneho a spotrebného úveru, nákladovosť úverov, ročná percentuálna miera nákladov, podmienky poskytovania úverov,
  • atraktívny študentský účet s množstvom výhod,
  • kurzový lístok bánk (devízy, nákup, predaj, valuty)
  • produkty banky,
  • termínované vklady,
  • osobný účet s najpoužívanejšími bankovými službami za výhodnú cenu 3,90 € mesačne.

Prednášky sa zúčastnili žiaci ekonomického bloku 4. A, 3. D a 4. C triedy. Ich cieľom bolo získať nové informácie o ponúkaných produktoch a upevniť si učivo v predmetoch ekonomika, účtovníctvo, finančné rozpočtovníctvo. Čitať ďalej