SPŠT Bardejov

CESTY K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI

Výchovno-preventívny program „Cesta k emocionálnej zrelosti“ priblížila žiakom 1. C triedy v krátkej besede PhDr. Katarína Stašáková dňa 18. novembra 2015. Ambíciou programu je začať s procesmi sebauvedomenia a emocionálneho dozrievania žiakov v školskom a mimoškolskom prostredí. Program rozvíja základné znaky emocionálnej inteligencie. Pozornosť venovala vymedzeniu pojmu emocionálna inteligencia. V súčasnosti sa veľa hovorí o emocionálnej inteligencii, ale

Čitať ďalej