Hodnoty môjho života

Dňa 10. novembra 2014 sa uskutočnila beseda so žiakmi 1. A triedy pod vedením  PhDr. Kataríny  Stašákovej z SCŠPP v Bardejove  na tému „Hodnoty môjho života“.

Slovo „hodnota“ patrí k súčasti našej každodennej skúsenosti. Toto slovo sa vo všeobecnosti vzťahuje na niečo dobré, na niečo, čo sa doceňuje a po čom všetci túžime. Každý z nás má iný hodnotový rebríček. Pre niekoho je najväčšou hodnotou rodina, rodinné zázemie, láska, potreba milovať a byť milovaný, pre iného peniaze, majetok, moc, sláva a obdiv iných. Ďalší chce pomáhať ostatným.  V prvej časti besedy PhDr. Stašáková upriamila pozornosť na tieto okruhy.

  • Čo je pre mňa najdôležitejšie?
  • Výber desať najdôležitejších hodnôt
  • Formou hry určenie najdôležitejšej životnej  hodnoty
  • Beseda k preberanej téme Čitať ďalej