KREATÍVNA INFORMATIKA

3. ročník súťaže na SPŠ v Bardejove

VÍŤAZI
1. téma: STOP EXTRÉMIZMU

 1. miesto Anton Fecko C
 2. miesto Matúš Volk 1.C
 3. miesto Peter Paľa 2.C, Aleš Niemašík 1.C

2. téma: NESTRAŤ SA V LABYRINTE DROG

 1. miesto Patrik Kunst 3.D, Simon Soroka C
 2. miesto Norbert Pavlík 2.D
 3. miesto Karim Akbari 3.D

Organizátori: RNDr. Poliaková a Ing. Skoncová. Čitať ďalej

Vyhodnotenie 2.ročníka súťaže „Kreatívna informatika“

Grafika na počítači  má široké možnosti uplatnenia nielen v informatike, ale aj v oblasti umenia, architektúry, reklamy a podobne .

Svoje vedomosti a zručnosti v oblasti   počítačovej grafiky mohli žiaci našej školy uplatniť a prehĺbiť v prvom ročníku súťaže o tvorbu  najlepšieho plagátu s danou tematikou pomocou IT technológií.

Cieľom súťaže bolo:

 • graficky vyjadriť svoj pohľad na prostredie, v ktorom sa žiaci denne pohybujú a ktoré môžu svojím dielom pomôcť pretvárať k lepšiemu – na mesto
 • motivovať žiakov k zmysluplnému využitiu voľného času tráveného pri PC
 • rozvíjať zručnosť a kreativitu žiakov pri grafickom  vyjadrení  svojich názorov a postojov
 • posilňovať hodnotový systém mládeže
 • pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja žiakov

Čitať ďalej