Vyhodnotenie 2.ročníka súťaže „Kreatívna informatika“

Grafika na počítači  má široké možnosti uplatnenia nielen v informatike, ale aj v oblasti umenia, architektúry, reklamy a podobne .

Svoje vedomosti a zručnosti v oblasti   počítačovej grafiky mohli žiaci našej školy uplatniť a prehĺbiť v prvom ročníku súťaže o tvorbu  najlepšieho plagátu s danou tematikou pomocou IT technológií.

Cieľom súťaže bolo:

  • graficky vyjadriť svoj pohľad na prostredie, v ktorom sa žiaci denne pohybujú a ktoré môžu svojím dielom pomôcť pretvárať k lepšiemu – na mesto
  • motivovať žiakov k zmysluplnému využitiu voľného času tráveného pri PC
  • rozvíjať zručnosť a kreativitu žiakov pri grafickom  vyjadrení  svojich názorov a postojov
  • posilňovať hodnotový systém mládeže
  • pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja žiakov

Víťazi

téma:            NAŠE MESTO OČAMI ŽIAKOV

  1. miesto:     FILIP BARTEK  3.B

téma:            ŽIVOT JE KRÁSNY, ROZHODNI SA SPRÁVNE

  1. miesto:     NIKOLA BLAŇÁROVÁ  4.C
  2. miesto:     KAMIL GMITER, 2.D
  3. miesto:  TOMÁŠ GAL, 2.D

téma:            NÁVRH MASKOTA SÚŤAŽE (LOGO)

  1. miesto:    MAREK KNAPČÍK, 3.D

 

Víťazi súťaže boli odmenení hodnotnými vecnými cenami. Blahoželáme im a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 

Organizátori súťaže: RNDr. Poliaková a Ing. Skoncová