Klub mladých matičiarov v HOS

Dnes sme boli na prechádzke v krásnom meste Bardejov a rozhodli sme sa, že si spríjemníme deň návštevou Hornošarišského osvetového strediska. Tento kultúrny komplex ponúka širokú škálu umenia a kultúry a boli sme veľmi zvedaví na to, čo nám ponúkne.

Po vstupe do strediska sme sa ocitli v priestoroch výstavy, kde boli vystavené rôzne diela a exponáty umelcov. Prechádzali sme sa medzi maľbami, sochami a inými umeleckými dielami a obdivovali ich krásu a originalitu. Bolo úžasné vidieť, ako umelci vyjadrujú svoje myšlienky a emócie formou umenia.

Jedným z vrcholov návštevy bola možnosť vyskúšať si hrať na hudobný nástroj. 

Následne sme sa presunuli do miestnosti, kde sme si vďaka riaditeľke Domu Maticej slovenskej, Mgr.G.Kaščákovej mohli pozrieť krátky dokumentárny film o Andrejovi Sladkovičovi, významnom slovenskom básnikovi. Bol to veľmi zaujímavý dokument, ktorý nám priblížil jeho život a dielo. Bolo fascinujúce vidieť, aký vplyv mal na slovenskú literatúru a kultúru.

Po filme sme sa zapojili do súťaže o rôzne knihy a časopisy. Bola to príležitosť pre nás všetkých ukázať svoje znalosti a súťaživosť. Atmosféra bola skvelá a všetci sme sa dobre zabavili.

Nakoniec sme sa vybrali na vežu Baziliky svätého Egídia v Bardejove. Táto historická budova je jedným z najznámejších symbolov mesta a ponúka úžasný výhľad na celé okolie. Vyšli sme na vrchol a odtiaľ sme obdivovali panorámu mesta, ktorá nám doslova vyrazila dych. Bol to skutočne jedinečný zážitok.

Celý deň strávený v Bardejove a Hornošarišskom osvetovom stredisku bol pre nás veľmi príjemný a vzdelávací. Mesto ponúka bohatú kultúrnu scénu a históriu.

Marián Lazor, 1.B

Mladá Matica

Prvý marcový deň patril na našej škole Mladej Matici. 

Desať študentov prvého ročníka pod vedením vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry S. Semankovej založilo Klub mladých matičiarov s názvom Priemyslovák. Všetci členovia dostali od Matice slovenskej pamätné listy a klub týmto dňom začal písať svoju vlastnú históriu. 

V tajnej voľbe bol za predsedu klubu zvolený Martin Nirka z 1.B, podpredsedníčkou klubu sa stala Laura Margicinová z 1.A a miesto tajomníka obsadil Branislav Vencurík z 1.B. 

Prvoradým cieľom Mladej Matice,ktorý vyplýva z programu Matice slovenskej, je národná činnosť smerujúca k všeobecnému poznaniu národných dejín, osobností, udalostí, kultúry, tradícií a pestovanie vlastenectva mladej generácie.

Študentom srdečne blahoželáme a želáme veľa pekných spoločných zážitkov v Klube mladých matičiarov.

Exkurzia v Matici slovenskej

25.11.2022 sa piati vybraní prváci z našej školy pod vedením PhDr.S.Semankovej vybrali na exkurziu Matice slovenskej. Prvý deň sme strávili v Liptovskom Mikuláši, kde sme si v dome Matice slovenskej (v sprievode podpredsedu Bc. Mareka Nemca) pozreli prekrásnu výstavu štyroch generácií rodiny Nemcovej, zahrali sme si na fujarách, v Múzeu Janka Kráľa videli okrem iného aj pôvodnú posteľ tohto spisovateľa, či nákres parnej turbíny profesora Aurela Stodolu (ktorý mimochodom učil aj Alberta Einsteina). Na vyvýšenine zvanej Háj Nicovô, ktorá je súčasne najväčším vojenským cintorínom, vidieť mesto Liptovský Mikuláš ako na dlani a v diaľke sa týči Kriváň. Napokon sme prvý deň exkurzie o minulosti, umení a kultúre zaklincovali galériou Ilusia, umením moderným a súčasným. Lebo niet minulosti bez prítomnosti a naopak.

26.11.2022 na nás čakali zážitky v Martine. Na Národnom cintoríne sme si uctili hroby významných slovenských osobností, neskôr sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia mladej Matice, pozreli si hlavnú budovu MS, archív a knižnicu. Uvedomili sme si, aké je dôležité neustále si pripomínať našu minulosť, byť hrdí na to, že sme v našej histórii mali osobnosti, ktoré bojovali aj za našu budúcnosť, jazyk, kultúru i umenie. Mladí ľudia sú hnacím motorom súčasnosti, predurčujú smer budúcnosti, vychovávajme ich teda k úcte ku svojim koreňom, predkom a tradíciám. Laura Margicinová,Martin Nirka,Šimon Jackanin,Michal Popadič a Milan Škreptáč precítili kus histórie na vlastnej koži. Lebo lepšie je raz vidieť (zažiť) ako stokrát počuť…

Štúrovci z pohľadu predsedu Matice slovenskej

Dve triedy SPŠT, I. B a III. A, si 28.9.2022 vypočuli prednášku predsedu Matice slovenskej o štúrovcoch.

Na dvoch vyučovacích hodinách sa snažil Marián Gešper zaujať študentov výkladom širšieho kontextu príčin, postojov, cieľov i dopadu ideí a činov vedúcich osobností štúrovskej generácie na spoločnosť v čase ich života a poukázal aj na presah ich zásluh do ďalšieho vývoja smerujúceho až k samostatnej Slovenskej republike. Odmenou za aktívnu účasť študentov na prednáške boli publikácie Matice slovenskej, ktoré môžu žiaci aj učitelia využiť pri ďalšom štúdiu.

Netradičné hodiny boli obohatením a spestrením výučby.