Návšteva zo Žiliny

24.1.2020 informovali zástupcovia ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE – zo Strojníckej fakulty študentov odboru technické lýceum so zameraním na strojárstvo o možnosti štúdia na ich univerzite.

Stužková slávnosť 4.B triedy

Dňa 9. 10. 2015 sa konala stužková slávnosť 4.B triedy pod vedením Mgr. Márie Jajkovej.