Mikuláš bol aj na SPŠ

V piatok 4. decembra navštívil našu školu Mikuláš. S ním prišli aj anjelici a čert, ktorí sa nápadne podobali našim spolužiakom.  Nakukli do každej triedy a vyskúšali priemyslovákov, či si zaslúžia sladkú odmenu. Niektorí sa ukázali ako skvelí recitátori a predviedli prednes. Všetko prebiehalo hladko a žiaci sa nedali zahanbiť. Odmenení boli aj naši učitelia a ostatní pracovníci priemyslovky. Snažme sa, aby sme správaním či známkami motivovali Mikuláša aj k budúcoročnej návšteve. Čitať ďalej