Mladý tvorca 2022

Počas školského roka 2021/22 Lucia Lužinská a Sofia Pavelčáková, žiačky prvého ročníka študijného odboru technika a prevádzka dopravy, sa zúčastnili súťaže Môj podnikateľský sen organizovanej Ministerstvom hospodárstva SR v rámci projektu Mladý tvorca. Lucia a Sofia nás reprezentovali v projektoch Školský simulátor jazdy a Letecký simulátor, v ktorých sa umiestnili na peknom 8. a 10.mieste. Súťaž sa konala pod záštitou Mgr. Dany Záleskej. Darčekové tašky v jej mene žiačkam odovzdal riaditeľ školy Ing. Jaroslav Bujda. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa  osobných a študijných úspechov. Výsledky súťaže boli vyhodnotené v tomto školskom roku : https://www.mhsr.sk/uploads/files/3VsOc6A0.pdf

Čitať ďalej