„Modernejšia škola“

V mesiaci máj 2021 MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách známu pod názvom „Modernejšia škola“. Cieľom výzvy bolo predovšetkým vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách.Do výzvy sa zapojilo 1845 škôl z celého Slovenska.Odborná komisia pri posudzovaní a hodnotení jednotlivých žiadostí postupovala podľa vopred zadaných výberových kritérií a ich váhy:• počet žiakov školy,• štruktúra existujúceho a požadovaného vybavenia školy,• regionálne kritériá,• projekt – vypracovanie.Po kontrole žiadostí a posúdení jednotlivých kritérií ministerstvo podporilo 144 žiadateľov v celkovej sume 3 500 000 EUR. Finančné prostriedky  môžu školy použiť na kúpu materiálneho vybavenia škôl ako napríklad: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, edukačné polepy, nábytkové prvky, a iné.Naša škola bola v rámci bardejovských stredných škôl ako jediná úspešná, a tak v rámci projektu vytvoríme oddychové zóny na 2. a 3. nadzemnom podlaží a zrevitalizujeme učebňu č.18 na prízemí.Tak hurá do práce, aby sme čo najskôr boli „Modernejšou školou“ a užívali si oddychové zóny a vynovené priestory.