Poruchy príjmu potravy

V dňoch 26. a 27. novembra  2014 žiaci prvého ročníka sa zúčastnili besied  s MUDr. Janou Zbyňovskou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na tému „ Poruchy príjmu potravy.“

O poruchách príjmu potravy hovoríme vtedy, keď človek používa jedlo k riešeniu svojich emocionálnych problémov. V obtiažnej situácii sa snaží uľaviť svojim pocitom pomocou jedla.

Niektorí ľudia trpiaci poruchou príjmu potravy konzumujú obrovské množstvo jedla, i keď práve nemajú hlad .Je to záchvatovité (nutkavé) prejedanie. Čitať ďalej