Poruchy príjmu potravy

V dňoch 26. a 27. novembra  2014 žiaci prvého ročníka sa zúčastnili besied  s MUDr. Janou Zbyňovskou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na tému „ Poruchy príjmu potravy.“

O poruchách príjmu potravy hovoríme vtedy, keď človek používa jedlo k riešeniu svojich emocionálnych problémov. V obtiažnej situácii sa snaží uľaviť svojim pocitom pomocou jedla.

Niektorí ľudia trpiaci poruchou príjmu potravy konzumujú obrovské množstvo jedla, i keď práve nemajú hlad .Je to záchvatovité (nutkavé) prejedanie.

Iní ľudia držia tak prísne diéty, že nakoniec vážia menej ako 85 % svojej normálnej telesnej hmotnosti a doslova umierajú hladom. Nazývame to mentálnou anorexiou ( sebahladovením).

Posledným typom porúch príjmu potravy sú záchvaty prejedania, pri ktorých človek počas veľmi krátkej doby zje veľké množstvo jedla, ktorého sa následne snaží zbaviť prečisťovaním pomocou zvracania alebo preháňadiel. Nazýva sa to mentálna bulímia.

Porucha príjmu potravy je psychickým ochorením, ktoré sa najčastejšie vyskytuje  v období dos- pievania .  Takýto človek od určitého štádia nie je shopný ovládať  svoje správanie a bez pomoci iných ho zmeniť.