Workshop JAVA/Python

Priemyslováci z technického lýcea blok informatika sa v piatok 10.2. zúčastnili na celodennom JAVA/Python workshope organizovanou firmou Real Fantasy s.r.o. Workshop bol zameraný na oboznámenie sa s používanými programovacími jazykmi JAVA a PYTHON. Kurz bol vhodný pre záujemcov o programovanie. Obsahom workshopu bolo predstavenie IDE NetBeans, základy objektového programovania, vytvorenie programu s vlastným GUI, skriptovanie v jazyku Python. Študenti mohli spoznať nové praktické možnosti využitia programovania. Na škole sa venujú programovaniu v jazyku C, Lazaruse aj v Pythone. Pri dynamických weboch využívajú programovací jazyk PHP a SQL. Veríme, že svoje bohaté vedomosti po ukončení štúdia, budú z nich úspešní programátori a určite sa uplatnia aj v rôznych oblastiach informatiky. RNDr. Oľga Poliaková

Čitať ďalej