HODINA S POÉZIOU JÁNA NAGAJDU

V deň odovzdávania polročných vysvedčení sa študenti 2.C, 2.D a 3.C triedy namiesto klasickej vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry započúvali do poézie bardejovského básnika Jána Nagajdu.
Autor urobil prierez svojej tvorby, zarecitoval aj výber zo starších zbierok, aby v závere predstavil svoju nateraz ostatnú zbierku – Krídla z pavučín. Priblížil študentom proces tvorby básne od zrodu myšlienky až po vydanie zbierky a povzbudil prípadných budúcich umelcov. Poukázal na svoje literárne vzory a naznačil zdroje motivácie. Porozprával i o svojich koníčkoch, odpovedal na zvedavé otázky a tiež prezradil najbližšie plány a umelecké zámery.
Študenti si mohli prelistovať zbierky a záujemcom a školskej knižnici básnik venoval vybrané zbierky.
Ďakujeme za príjemne strávený čas a do ďalšej tvorby prajeme veľa inšpirácie a vnímavých čitateľov. Čitať ďalej