ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V PÍSANÍ NA PC

Dňa 18. marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. V tejto súťažnej disciplíne  si žiaci 2. D triedy študijného odboru technické lýceum zmerali sily v rýchlostnom desaťminútovom odpise.

Kritériá súťaže boli zamerané na:

  • dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise,
  • dodržanie percenta presnosti odpisu do 0,20.

Čitať ďalej