Výlet II.B triedy na Zborovský hrad

V stredu 11. mája 2022 sa žiaci II.B triedy zúčastnili výletu na Zborovský hrad. Za krásneho počasia sme vyšli na hrad z Dlhej Lúky. Tam nás už čakal pán Ing. Vladimír Kaminský zo Združenia na záchranu Zborovského hradu, ktorý nám porozprával a premietol prezentáciu ohistórii a obnove tejto pamiatky. Potom nasledovala prehliadka samotnéhohradu. Pokochali sme sa nádhernými výhľadmi z najvyšších miest hradu,ako aj výsledkami práce zručných murárov. Po prehliadke sme si vedľahradu rozložili oheň a opekali slaninu, či klobásky. Peši sme sa vrátili do Dlhej Lúky a odtiaľ autobusom do Bardejova. Peter Tkáč

Čitať ďalej