Zmudri do škôl

1. polrok šk.r. 2022/2023

V závere šk. r. 2021/2022, reagovala naša škola na výzvu do programu Zmudri do škôl. Samotná spolupráca sa rozvinula hneď v úvode šk. r. 2022/2023 podpísaním Memoranda o spolupráci, sme obdržali Príručku prežitia na divokom webe, ktorú sme so žiakmi počas programu na vyučovaní so záujmom využívali. Pre žiakov vybrané témy, spracované videá, materiály a absolvovaný kvíz v závere každej témy boli poučné, viedli ich mnohokrát k živej diskusii, ako aj samostatnej práci a zodpovednému prístupu.
Získali sme prehľad o posune postojov a vedomostí žiakov, progres v sledovaných témach,  – Finančná gramotnosť, ktorej súčasťou boli kurzy: Ako zarábať čo najviac, Aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou, Ako ušetriť peniaze, Ako investovať a neprerobiť, Pôžičky, úvery a hypotéky, Prečo peniaze strácajú na hodnote sme sledovali porovnaním vstupného a výstupného dotazníka.

Okrem témy Finančná gramotnosť sme so žiakmi so záujmom sledovali trendy v témach kritické myslenie a Digitálna bezpečnosť. Po úspešnom absolvovaní naša škola získala certifikát ZMÚDRI ŠKOLA v š. r. 2022/2023.