ZENIT v elektronike – školské kolo

Vo štvrtok 6. novembra 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 31. ročníka súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvoril riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko. V kategórii A – žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl súťažili dvaja žiaci: Michal Kralovič z III.A triedy a Šimon Struhala z III.D triedy.

Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť tvoril test z elektroniky a elektrotechniky, ktorý  trval 60 minút. Mal 30 otázok bez výberu odpovede a každá správne vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom.  V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov.

V praktickej časti žiaci obdŕžali sadu elektronických súčiastok a doštičku cuprextitu pre výrobu plošného spoja. Ich úlohou bolo podľa zadanej schémy zapojenia navrhnúť plošný spoj pomocou počítača, vyrobiť ho, navŕtať otvory a naspájkovať súčiastky. Celé zapojenie bolo potrebné aj oživiť, čiže uviesť do činnosti. Časový limit bol 240 minút. Hodnotil sa návrh plošného spoja, kvalita spájkovania,  funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet bodov s testom bol teda 120.

Na 1. mieste sa umiestnil Šimon Struhala s celkovým ziskom 97 bodov a na 2. mieste so 45 bodmi skončil Michal Kralovič. Diplomy a výrobky z praktickej časti súťažiacim odovzdal  predseda hodnotiacej komisie Ing. Jozef Prexta.

Obaja víťazi školského kola postupujú do krajského kola súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa koná vo štvrtok 4. decembra na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove (bývalé SOUE).

Ing. Peter Tkáč