Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním osobných údajov podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov () doručiť osobne alebo zasielať na poštovú adresu:

Stredná priemyselná škola
Komenského 5
085 42 Bardejov

Ďakujeme

Momentálne nie sú voľné žiadne pracovné miesta.