Priemyslováci na stáži v Prahe

V rámci projektu Erasmus+ – vzdelávacia mobilita jednotlivcov sa pre študentov Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove podarilo zrealizovať stáž v Prahe pre druhú skupinu, kde žiaci mali príležitosť pracovať v zahraničných firmách, a tak si mohli overiť svoje vedomosti a zručnosti získané v škole. Desať študentov našej školy – 5 študentov študijného odboru 3650 M staviteľstvo a 5 študentov študijného odboru 2561 M informačné a sieťové technológie sa v dňoch 27. 03. 2022 – 13. 04. 2022 zúčastnilo dvojtýždenného pobytu v Českej republike, v stovežatej Prahe. Projekt s názvom Dobrodružné učenie trvá od 01.09.2021 do 31.08.2022, všetky náklady spojené s projektom sú v plnej výške hradené z prostriedkov Európskej únie.
Študenti mali zabezpečenú prax v menších firmách, kde pracovali na projektoch, ktoré si firmy pre nich pripravili. Na záverečnom stretnutí im bola poskytnutá spätná väzba od zamestnávateľov a študenti získali jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolvovaní pracovnej a vzdelávacej stáže v zahraničí, ako i certifikát od konkrétnych zamestnávateľských firiem.
Okrem plnenia si pracovných povinností mali študenti možnosť spoznať zákutia Prahy, prezreli si Vyšehrad, Pražský hrad, vystúpili na vyhliadkovú vežu Petřín, navštívili múzeá či svet medúz. Nezabudnuteľný bol aj celodenný výlet do sklární v Harrachove počas plnej prevádzky, kde sa zoznámili s tradičnou výrobou českého skla, ako aj prehliadka Mumlavských vodopádov. Čarovnú atmosféru Prahy si mohli vychutnať všetci na palube parníka počas plavby po Vltave, ktorá splnila očakávania každého jedného študenta.
Význam takejto zahraničnej praxe je pre študentov neoceniteľný. Sami mali možnosť zistiť, že vzdelanie a odvaha idú ruka v ruke, a ak chcú v živote byť úspešní a niečo dosiahnuť, musia sa o to pričiniť sami.

Mgr. Martina Chovancová,
koordinátorka projektu

Odborné vzdelávanie bez hraníc Beseda projekt Erasmus

V rámci projektu Erasmus+ sa dňa 13.2.2020  uskutočnila beseda na tému Odborné vzdelávanie bez hraníc v kontexte žiaci žiakom.

Na tomto zaujímavom stretnutí sa žiaci, ktorí absolvovali krátkodobé mobility v Prahe (informatici) a vo Viedni (elektrotechnici), podelili o svoje získané vedomosti a kompetencie, ale aj o svoje skúseností a zážitky.

Žiakom z druhého a tretieho ročníka prostredníctvom svojich prezentácií predstavili, čo všetko získali  prostredníctvom zahraničnej stáže. Priblížili svoje pracoviská, získané skúsenosti z pracovného procesu, z riadenia firmy i čo im celý pobyt priniesol. Porozprávali o kultúrnych akciách, ktoré absolvovali cez víkendy, ale aj o tom, ako sa museli „sami o seba“ postarať za tri týždne. Tieto príbehy boli najvtipnejšie.

Svojim mladším spolužiakom odporučili, aby sa zaujímali o takéto projekty a využili ich, ak to škola ponúka.

Spolužiaci najčastejšie kládli otázky týkajúce sa financií – čo bolo z projektu uhradené, či dostali vreckové, či našli cestu na pracovisko, ako sa im pracovalo, aké bolo stravovanie, či neboli hladní, kedy museli ráno vstávať, či by ešte išli znova, ak by mali možnosť.

Otázkam nebolo konca kraja… Čitať ďalej

Projekt Erasmus+ na priemyslovke pokračuje

Krátkodobé medzinárodné výmenné pobyty mládeže sú neoddeliteľnou súčasťou štúdia na SPŠ v Bardejove.                                                                                                                                                 Po návšteve Paríža a Verdunu v decembri 2016 naším ďalším cieľom bolo Nemecko, kde sme navštívili mestá Frankfurt nad Mohanom, Gießen v Hesensku a predovšetkým hlavné mesto zjednoteného Nemecka Berlín. Počas týždňového pobytu v Nemecku sme navštívili aj bývalý koncentračný tábor Dora-Mittelbau, v ktorom  nacisti  vyrábali svoju tajnú zbraň raketu V2.

V tomto školskom roku máme pred sebou ešte návštevu Poľska a v závere projektu mesto Lyon a južné Francúzsko. V rámci  projektu, ktorý je zameraný na dve svetové vojny, žiaci môžu hlbšie spoznať naše spoločné dejiny, vidieť rovnaké udalosti z rôznych uhlov pohľadu a predovšetkým nadviazať nové priateľstva.

Čitať ďalej

Potulky po Francúzsku

Sme veľmi radi, že tento školský rok sa nesie v duchu ďalšieho schváleného projektu v rámci programu Erasmus+. V rámci tohto projektu práve prebieha prvé stretnutie s partnerskými školami z Nemecka, Poľska a Francúzska. Za program a organizáciu sú tentoraz zodpovední Francúzi a fotografie sú z prehliadky mesta Verdun. Tento projekt je tematicky zameraný na prvú svetovú vojnu, pamätníky z bojov počas vojny a osudy vojakov, ale aj bežných ľudí, ktorých životy táto vojna ovplyvnila. Čitať ďalej