Doboty a ich prínos

Spolu s rozvojom technológií sa robotika úspešne využíva v rôznych odvetviach priemyslu a postupne sa tak začleňuje aj do nášho každodenného života. Priemyselné robotické ramená nahrádzajú profesie, ktoré sú pre človeka príliš namáhavé, monotónne alebo nebezpečné.
Takýto úvod v predmete Programovanie sprevádza tematický celok Robotika a žiaci si vďaka tomu plne uvedomujú, kde a ako sa robotizácia a automatizácia v praxi uplatňujú.

Vďaka projektu podporenému nadáciou VSE majú žiaci odboru Informačné a sieťové technológie možnosť využívať interaktívne programovateľné zariadenia DOBOTy, ktoré vedia rôznymi spôsobmi naprogramovať

V procese zoznamovania sa s DOBOTmi si žiaci prešli inštaláciou prostredia, kalibráciou zariadení a ovládaním zariadení v prostredí nainštalovaného softvéru DOBOT studio. Prostredníctvom jednoduchých programov sa snažili najprv  „zmapovať“ možnosti zariadení a následne ich využiť pri riešení stanovených zadaní. Robotické ramená pracovali v spolupráci s dopravníkovým pásom aj vodiacou koľajnicou. Nechýbala ani mobilná platforma.

Vďaka práci s DOBOTmi sa posilnila sa práca v tímoch, samostatná práca a bola to pre žiakov zážitková forma učenia.

Školili sme sa, ako pracovať s DOBOTMI

Žiaci odboru Informačné a sieťové technológie sa 16.5.2023 zúčastnili školenia, ktoré bolo zorganizované v rámci projektu Nadácie VSE. Cieľom bolo predstaviť softvér a hardvér k robotickým zariadeniam DOBOT Magician GO, DOBOT Magician, DOBOT lineárna vodiaca koľajnica, DOBOT pásový dopravník, DOBOT Magician Lite. 
DOBOT Magician je multifunkčné stolné robotické rameno pre praktické vzdelávanie. Inštalovaný s rôznymi koncovými nástrojmi môže DOBOT Magician realizovať zaujímavé funkcie, ako je 3D tlač, laserové gravírovanie, písanie a kreslenie. Podporuje tiež sekundárny vývoj pomocou 13 rozšíriteľných rozhraní a viac ako 20 programovacích jazykov, vďaka čomu skutočne nekladie žiadne hranice kreativite a predstavivosti. 
DOBOT Magician Lite váži iba 2,4 kg, vďaka čomu je veľmi kompaktný a ľahko prenosný. Jeho opakovateľnosť je 0,2 mm, maximálne zaťaženie 0,25 kg a rozsah polomeru 340 mm. Obsahuje mäkký uchopovač, prísavku, držiak pera a ďalšie vymeniteľné koncové nástroje. Robot má funkciu detekcie kolízie, vďaka čomu je bezpečný pre svoje okolie.
DOBOT Magician Go je všesmerová mobilná platforma, ktorú možno vybaviť robotom Magician Lite.
DOBOT Magician v kombinácii s dopravníkovým pásom umožňuje zostaviť a nasimulovať výrobnú linku. Vďaka nastaviteľnej rýchlosti, vzdialenosti a farebnému snímaču je ideálnym a dokonalým nástrojom na vytvorenie vysoko efektívnej simulovanej výrobnej linky.
So súpravou posuvných koľajníc možno pracovný priestor DOBOT Magician plne rozšíriť, aby mohol vykonávať rozsiahle úlohy, ako je vyberanie a ukladanie na veľké vzdialenosti, väčší rozsah písania, kreslenia alebo laserového gravírovania.

Spomínané DOBOTY sa vyznačujú nespornými pozitívami, okrem iného majú mnoho prídavných zariadení, ponúkajú vysoko efektívne riešenie a mnohé ďalšie. Vylepšená spolupráca medzi ľuďmi a strojmi navyše prináša efektívnosť do každodenného prostredia. Okrem toho je to technológia ovplyvňujúca vzdelávanie zábavným spôsobom.
Výhradným distribútorom pre Slovenskú republiku na prezentáciu produktov v oblasti edukačnej robotiky je firma MIVASOFT spol. s r. o. Možnosťami zariadení nás previedol Ing. Filip Hnát.

Školenie obsahovalo informácie o inštalácii a zapojení produktov, o jednotlivých možnostiach funkcií produktov a taktiež aj praktické ukážky práce s produktami.

Robotika v praxi

Robotika v praxi“ je názov nášho projektu, s ktorým sa naša škola prostredníctvom Združenia rodičov pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove zapojila do grantového programu s názvom Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia v sume 7000 eur.
Ďakujeme za dôveru a podporu.

Už teraz sa tešíme, ako Roboty – DOBOTY oživia projektové vyučovanie, aktivity na našej škole. Prispejú k popularizácii robotiky, priblížia  algoritmizáciu a programovanie nielen našim žiakom, ale aj ich rodičom, žiakom základných škôl a aj tým najmenším. 

Prezentácia FLL

Žiaci z robotického krúžku Programujeme LEGO robota navštívili svojich mladších spolužiakov zo 6. ročníka na ZŠ Pod Vinbargom, kde im odprezentovali celosvetovú súťaž FLL (FIRST LEGO League na Slovensku) do ktorej sa zapájajú. Po krátkej prezentácii o súťaži, predviedli naprogramovaných LEGO robotov a následne si mohli šiestaci vyskúšať ovládanie a programovanie týchto robotov. Čitať ďalej

Regionálne kolo v Poprade ColdFusion

FLL je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 9-16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtisíce žiakov a študentov na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších – semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival.

Jeden z regionálnych turnajov už 10. ročníka FIRST LEGO League sa uskutočnil dňa 14.12.2017 v Poprade, v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy a zúčastnili sa ho aj naši žiaci prvého a druhého ročníka.

Témou jubilejného  ročníka je Hydro Dynamics – voda a všetko s ňou spojené – ako ju nájsť, prepravovať či opätovne používať.

Náš tím  Cold Fusion, Stredná priemyselná škola v Bardejove, zostavený  zo žiakov: Tomáš Kačmár 2.C, Vajda Benjamín, Vavrek Richard a Vertaľ Jozef Benjamín 1.C, Patrik Biško 1.B triedy sa zodpovedne tri mesiace pripravoval na  všetky štyri disciplíny.

Súťaží sa v kategóriách Robot Design, Robot Game, Prezentácia výskumného projektu a  Tímová práca. Čitať ďalej