Aj priemyslovka pomáha!!!

Bez činu zostáva aj tá najkrajšia myšlienka bezcennou.

Naši žiaci nezostali len pri myšlienkach, ale chopili sa šance pomôcť.  Vo štvrtok 9. 11. 2017 sa priemyslováci odhodlali pomáhať ľuďom v núdzi tak, že prišli darovať krv, najcennejšiu tekutinu v živote každého z nás.

Ďakujeme veľmi pekne darcom a dúfame, že každý rok sa nájdu študenti, ktorí budú chcieť pomáhať.